Klarnas Köparskydd för konsumenter.

Suomeksi

Om din vara inte kommer fram

Om du inte får din vara behöver du givetvis inte betala.

Har du valt att betala med Klarnas faktura eller delbetalningsalternativ? Då behöver du inte betala innan du får dina varor. Dröjer det? Gör då så här:

 1. Dubbelkolla så att du inte har missat någon avisering från ombudet eller så att ombudet inte har levererat varan till dig.
 2. Om du har valt Klarnas faktura: kontakta Klarnas kundtjänst för att flytta fram förfallodagen.
 3. Kontakta butiken för att finna en lösning.
 4. Om det tar lång tid för dig att finna en lösning med butiken, eller om ni är oense, kontakta Klarnas kundtjänst så försöker vi hjälpa dig att finna en lösning. Du behöver inte betala medans vi undersöker ärendet. Visar det sig att varorna inte har levererats till dig, behöver du inte betala.

 

Har du redan betalt?

Det kan givetvis hända att du har betalat varorna innan de levereras. Antingen om du betalat med kort eller internetbank, genom annan direktbetalning, eller om du helt enkelt betalat din faktura tidigare. Gör då så här:

 1. Dubbelkolla så att du inte har missat någon avisering från ombudet eller så att ombudet inte har levererat varan till dig.
 2. Kontakta butiken där du köpt varorna för att se var de har tagit vägen.
 3. Om det därefter inte löser sig, kontakta Klarnas kundservice! Om du betalat men inte fått dina varor, utreder Klarna vad som har hänt och var dina varor har tagit vägen. Visar det sig, utifrån de omständigheter som har presenterats, att varorna inte har levererats till dig, kommer vi att återbetala dig det inbetalda beloppet.

 

Ett undantag finns

Det är om du själv inte har medverkat till att göra det möjligt för säljaren att leverera varorna till dig. Till exempel om varorna levereras till ett upphämtningsställe eller annan plats och du sedan inte hämtar upp dem trots att du har fått aviseringar om att de har kommit. Var medveten om att om du vill göra gällande din ångerrätt behöver du meddela butiken detta. Om du inte skickar en anmälan om återkallande, kan butiken neka att ta emot produkten. Om du redan har betalat köpet kan Klarna å sin sida innehålla det belopp som motsvarar återbetalningskostnaderna (eller hela beloppet om butiken nekar att ta emot produkten). Klarna kan även begära betalning eller innehålla en del av det redan betalda beloppet ifall tullen konfiskerar den produkt du har beställt.

Om varan är felaktig

Du behöver inte betala om varan är felaktig

När du väljer att betala med faktura eller delbetalning kan du vänta med att betala tills du har fått hem dina varor. Då kan du undersöka dem och se att allt är som det ska innan du betalar. Om du upptäcker att allt inte är i sin ordning, gör så här:

 1. Kontakta Klarnas kundservice så att vi kan pausa fakturans förfallodatum
 2. Kontakta butiken för att finna en lösning.
 3. Kontakta Klarnas kundtjänst innan den nya förfallodagen om du inte uppnår samförstånd med butiken. Tillhandahåll Klarna de dokument som du finner vara behövliga för att fastställa felet (exempelvis en orderbekräftelse samt bilder av produkten). Vi begär endast betalning av dig ifall vi efter ingående prövning anser att dina påståenden inte är befogade.

Meddela Klarna snarast möjligast om du har reklamerat den köpta varan/produkten till butiken, så vi inte skickar dig någon ogrundad betalningspåminnelse.

Har du redan betalt?

Det kan hända att du redan har betalat dina varor före leverans, eller före det att du har upptäckt att de är felaktiga. Gör då så här:

 1. Prata med butiken du köpt varan av och försök att lösa det med dem.
 2. Om ni inte kan hitta en lösning, kontakta vår kundservice inom den lagstadgade reklamationsfristen för att vi ska kunna utreda din invändning. Om det efter utredning framkommer, utifrån den bevisning och de omständigheter som har lagts fram, att det är fel på varorna, kommer vi att återbetala dig det inbetalda beloppet.

 

Ångrar du ditt köp?

Om du enligt konsumentskyddslagen har en rätt att ångra ditt köp, kommer Klarna naturligtvis att återbetala redan genomförda betalningar. Vi kan komma att minska återbetalningsbeloppet enligt ditt avtal med butiken (till exempel om ni har kommit överens om att du ska stå för kostnader för returfrakten) eller vad som annars följer av gällande rätt (såsom värdeminskningsavdrag för varor som du har använt utöver vad ångerrätten tillåter, eller med ett proportionerligt belopp av en utnyttjad tjänst). Säljaren är skyldig att informera dig om ångerrätten och ifall du har rätt att ångra ditt köp och hur du ska gå till väga för att utnyttja den. Ångerrätten är en rättighet som du som konsument har enligt lag och kan inte avtalas bort med säljaren. Tänk också på att ångerrätten inte gäller för alla typer av varor och tjänster. Undantagna från lagens regler om ångerrätt är exempelvis avtal om transport av personer (såsom flygbiljetter) och varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel.

Relation till e-butiken (där du lagt ditt köp)

Även om e-butikerna ofta följer våra rekommendationer och de beslut vi tar i specifika ärenden kan vi inte garantera att inte e-butikerna själva kommer att rikta ett betalningsanspråk mot dig utan Klarnas inblandning, till exempel när vi har valt att återföra en fordran till butiken på grund av en tvist. Skulle tvisten prövas i en annan instans (såsom Konsumenttvistenämnden eller allmän domstol) som skulle besluta till e-butikens fördel, har e-butiken möjlighet att lägga upp betalningskravet genom Klarna igen.

Relation till tillämplig lag samt avtal med annan betalningsleverantör

Observera att det som är angivet i detta dokument inte påverkar de rättigheterna du som konsument har enligt lag, eller i övrigt andra rättigheter som du kan ha enligt avtal med andra betalningsleverantörer (såsom kortbetalningar) som erbjuds av Klarna i e-butikens kassa.