Sep 5, 2022

Kansainvälinen tutkimus: 40 % suomalaisista pitää tärkeänä, että yritys toimii kestävällä tavalla – vain 18 % etsii aktiivisesti vastuullisia brändejä

Kansainvälisen vähittäispankki-, maksu- ja ostopalvelu Klarnan tekemän kyselytutkimuksen mukaan suomalaisille on tärkeämpää kuin esimerkiksi ruotsalaisille ja norjalaisille, että yritys käyttäytyy ympäristön näkökulmasta kestävällä tavalla. Suomalaisia kiinnostaa myös saada tietoa yksittäisen tuotteen ympäristövaikutuksesta.


40 prosenttia suomalaisista kertoo, että heistä on tärkeää, että brändit ja kauppiaat käyttäytyvät ympäristön näkökulmasta kestävällä tavalla, selviää Klarnan tekemästä kansainvälisestä kyselytutkimuksesta. 13 maan vertailussa vain irlantilaiset (44 %) arvostivat yritysten ympäristövastuuta korkeammalle kuin suomalaiset (40 %). Ruotsissa (28 %) ja Norjassa (26 %) ympäristövastuuta piti tärkeänä alle kolmannes. Tanska oli ainoa maa, jossa yritysten sosiaalisesti ja eettisesti kestävää toimintaa (29 %) pidettiin tärkeämpänä kuin ympäristövastuuta (28 %). (Taulukko 1)

Yritysten vastuullisuutta puntaroidessa suomalaiset arvostavat etenkin kolmea seuraavaa tekijää: reiluja työloloja (79 %), vastuullisten materiaalien hyödyntämistä (77 %), sekä sitä, että yritys toimii aktiivisesti ilmastonmuutoksen torjumiseksi (71 %). Suomalaiset olivat kansainvälisessä vertailussa kaikista kiinnostuneimpia näkemään tietoa yksittäisen tuotteen ympäristövaikutuksesta, kuten tuotteen materiaaleista tai hiilijalanjäljestä (64 %). (Taulukko 2 ja 4)

Kyselytutkimuksen mukaan harva kuluttaja kuitenkaan huomioi vastuullisuutta ostopäätöksen teossa. Esimerkiksi suomalaisista vain joka viides (22 %) huomioi kuljetuksen ympäristövaikutuksen ja alle viidesosa (18 %) etsii aktiivisesti brändejä, jotka toimivat eettisesti ja vastuullisesti. Trendi on maailmalla samansuuntainen: korkeintaan vajaa kolmannes kuluttajista huomioi verkko-ostoksilla kuljetuksen ympäristövaikutuksen tai etsii aktiivisesti eettisiä brändejä. (Taulukko 3)

"Kuluttajat ovat kiinnostuneita vastuullisuudesta, mutta tutkimuksen mukaan vastuullisuus harvoin painaa vaakakupissa verkkokaupan kassalla. Verkkokaupoilla on tässä mahdollisuus edistää vastuullisempaa ostamista, esimerkiksi nostamalla selkeästi esiin ympäristöystävällisempiä kuljetusvaihtoehtoja ja tuotteita”, summaa Klarnan vastuullisuusjohtaja Salah Said.

Tietoa tutkimuksesta
Klarnan kvartaaleittain päivittyvä Shopping Pulse -raportti seuraa kuluttajien ostokäyttäytymistä 13 maassa ja 3 eri maanosassa. Huhti-kesäkuussa 2022 yhdessä tutkimustoimisto Nepan kanssa toteutettuun kyselytutkimukseen vastasi 14 114 kuluttajaa maailmalta, mukaan lukien 1053 suomalaista. Tutkimuksessa hyödynnettiin myös Klarnan omaa ostodataa yli 400 000 verkkokaupasta ympäri maailman.

Taulukko 1 

Mielestäni on tärkeää, että brändit ja kauppiaat…
Maa …toimivat ympäristön kannalta vastuullisesti …toimivat sosiaalisesti ja
eettisesti vastuullisesti
Globaali keskiarvo 34 % 29 %
Irlanti 44 % 38 %
Suomi 40 % 31 %
Itävalta 40 % 31 %
Australia 38 % 32 %
Ranska 38 % 29 %
Yhdistyneet Kuningaskunnat 38 % 35 %
Saksa 34 % 27 %
Belgia 34 % 27 %
Alankomaat 31 % 20 %
Yhdysvallat 29 % 26 %
Ruotsi 28 % 22 %
Tanska 28 % 29 %
Norja 26 % 25 % 


Taulukko 2

Väite: Mielestäni on tärkeää, että… Osuus suomalaisista, jotka olivat kiinnostuneita yhtiön ympäristövastuusta
… yrityksellä on reilut työolot läpi tuotantoketjun 79 %
… yritys käyttää tuotannossaan vastuullisia tai kierrätettäviä materiaaleja 77 %
…yritys toimii aktiivisesti ilmastonmuutoksen torjumiseksi pienentämällä omia päästöjään tai esimerkiksi hiilidioksidin päästökaupalla.  71 %
…yrityksellä on korjauspalvelu 65 %
…yrityksellä on “buy back” -ohjelma 60 %


Taulukko 3

Maa Huomioin kuljetuksen ympäristövaikutukset ostaessani verkosta Etsin aktiivisesti brändejä, jotka ovat eettisiä ja vastuullisia
Globaali keskiarvo 22 % 21 %
Irlanti 28 % 29 %
Yhdistyneet Kuningaskunnat 25 % 23 %
Ranska 24 % 22 %
Ruotsi 24 % 19 %
Australia 23 % 26 %
Belgia 23 % 19 %
Yhdysvallat 22 % 25 %
Itävalta 22 % 22 %
Suomi 22 % 18 %
Saksa 21 % 19 %
Tanska 20 % 19 %
Alankomaat 19 % 17 %
Norja 17 % 14 %

Taulukko 4

Mitä vastuullisuustietoa kaipaat ostaessasi? Osuus suomalaisista, jotka olivat kiinnostuneita yhtiön ympäristövastuusta
… tietoa tuotteen ympäristövaikutuksesta (esim. materiaaleista tai hiilijalanjäljestä) 64 %
…tietoa yrityksen ympäristöjalanjäljestä (esim. mitä yritys tekee ilmastonmuutoksen tai luontokadon ehkäisemiseksi) 56 %
…tietoa tuotteen sosiaalisista vaikutuksista (esim. fair trade -sertifikaatti) 56 %
…tietoa brändin sosiaalisista vaikutuksista (esim. työoloista) 50 %