Als wij na verloop van de betaaltermijn van 14 dagen geen betaling hebben ontvangen, wordt er een eerste kostenloze herinnering verstuurd.

Mochten wij op de vervaldatum van de herinnering geen betaling hebben ontvangen, wordt er een tweede herinnering verstuurd met aanmaningskosten.

Als deze tweede herinnering is verlopen en wij alsnog geen betaling hebben ontvangen, zal de factuur overgedragen worden aan ons partner-incassobureau Segoria, hetgeen extra kosten met zich mee zal brengen.