Grunnen til at vi trenger denne informasjonen, er at vi vil forsikre oss om at vi betaler tilbake pengene til rett person.

Vi kan forsikre deg om at vi kun vil bruke disse opplysningene for å gjennomføre tilbakebetalingen til deg.