Personvern

Klarna AB behandler personopplysninger med omsorg. Behandlingen av disse opplysningene gjøres i sammenheng med tilbud og utførelse av Klarnas tjenester. I det følgende beskriver vi hvordan og til hvilke formål Klarna behandler personopplysninger, og ber deg derfor om å lese dette nøye.

Ved å bruke søknadsiden og gi informasjon, samtykker du til at Klarna elektronisk behandler personopplysninger, som kontaktinformasjon, for å behandle søknaden og utføre sine tjenester, administrere forretningsforbindelsen, samt for kommersielle og markedsføringsformål for egen del og for Klarnas spesielt utvalgte samarbeidspartnere. Opplysningene kan også brukes for statistisk analyse og forretningsutvikling, i svindelundersøkelser, samt for å følge gjeldende lover og forskrifter. Klarna kan utlevere opplysninger til andre selskaper i Klarna-gruppen, som også kan bruke denne informasjonen for de formål som er beskrevet her. Opplysningene kan også overføres utenfor EU/EØS-området til en stat som ikke har samme grad av beskyttelse av personopplysninger. Klarna verner om personopplysninger og vil etablere tilstrekkelige sikringstiltak for å beskytte opplysningene ved eventuelle slike overføringer.

Alle registrerte personer har rett til skriftlig å kreve å få tilgang til de opplysninger som gjelder dem. De har også rett til å korrigere slike opplysninger og til å velge ikke å motta ytterligere markedskommunikasjon. Ytterligere informasjon kan fås ved å kontakte Klarna på dataprotectionofficer@klarna.com.