Ochrona przed odpowiedzialnością za nadużycia.

Firma Klarna nieustannie pracuje nad ograniczaniem i identyfikowaniem prób oszustw oraz zapobieganiem im, aby nasi klienci mogli czuć się bezpiecznie, dokonując u nas zakupów. W tym celu stosujemy procedury i systemy profilaktyczne oraz monitorujące i regularnie kontaktujemy się z organami ścigania, sprzedawcami, firmami dystrybucyjnymi, organizacjami branżowymi i klientami, aby być o krok przed oszustami. Jeśli podejrzewasz, że padłeś ofiarą oszustwa, powinieneś jak najszybciej skontaktować się z nami w celu uzyskania pomocy. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu, aby uzyskać informacje na temat sposobu zgłaszania roszczeń oraz dowiedzieć się, jakich informacji będziemy potrzebować do zbadania zdarzenia.

Ochrona przed odpowiedzialnością za nadużycia dotyczy zakupów lub opłat dokonanych bez Twojej zgody przy użyciu usług Klarna. Prosimy również o zapoznanie się z punktem „Roszczenia wobec sprzedawcy lub instytucji finansowych” pod kątem problemów z towarami lub usługami.

Osoba będąca mieszkańcem Polski, która odkryje, że na jej nazwisko dokonano zakupu lub obciążenia, którego ta osoba nie dokonała ani nie autoryzowała, winna przedłożyć nam reklamację tak szybko, jak to możliwe po dniu, w którym opłata po raz pierwszy pojawiła się na wyciągu z karty kredytowej, wyciągu bankowym lub wyciągu Klarna, w zależności od sytuacji. Reklamację można złożyć, kontaktując się z działem obsługi klienta Klarna.

Podczas składania reklamacji prosimy o podanie wszelkich dostępnych informacji o zamówieniu, w tym nazwy sprzedawcy, daty zakupu, numeru zamówienia, opisu spornych towarów, zastosowanego sposobu płatności lub daty, w której zakup pojawił się po raz pierwszy na wyciągu Klarna, wyciągu z karty kredytowej lub wyciągu bankowym.

Aby ułatwić nam przeprowadzenie dochodzenia, możemy poprosić o dostarczenie nam dodatkowych dowodów potwierdzających roszczenie, na przykład kopii wyciągu z karty kredytowej lub wyciągu bankowego zawierającego nieautoryzowane obciążenie. Należy odpowiedzieć na nasz wniosek o dodatkowe dowody tak szybko, jak to możliwe lub zgodnie z instrukcjami zawartymi we wniosku. W przeciwnym razie możemy odrzucić reklamację.

Dołożymy starań, aby ustalić, według naszego wyłącznego uznania, czy reklamacja kwalifikuje się do ochrony przed odpowiedzialnością za nadużycia w ciągu 30 dni od momentu złożenia reklamacji, ale może to potrwać dłużej. Jeśli w chwili złożenia reklamacji sporne zakupy nie zostały jeszcze opłacone, zawiesimy termin płatności dla tego salda na czas rozpatrywania reklamacji. Aby uniknąć dalszych nieautoryzowanych zakupów, Ty i inne osoby korzystające z Twojego konta możecie mieć zakaz dokonywania zakupów za pośrednictwem usług Klarna podczas naszego dochodzenia.

Jeśli przyjmiemy reklamację, zwrócimy Ci środki zastosowaną metodą płatności lub anulujemy wszelkie zaległe salda związane z oszustwem. Jeśli nie uznamy reklamacji, nie otrzymasz od nas zwrotu, a wszelkie kwoty, które są nam należne, będą nadal należne w terminie, który pozostał, gdy zawiesiliśmy termin płatności, lub w innym terminie, jaki możemy wskazać.

 

Roszczenia wobec sprzedawcy lub instytucji finansowych.

Roszczenia wobec sprzedawcy towarów lub usług

Problemy z zamówionymi towarami lub usługami powinien rozstrzygać sprzedawca tych towarów lub usług. Prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą i postępowanie zgodnie z jego procedurą rozwiązywania sporów.

Jeśli sprzedawca rozstrzygnie spór na Twoją korzyść, zmniejszymy odpowiednio Twoje saldo i zwrócimy Ci wszelkie powstałe nadpłaty. Jeśli sprzedawca nie rozstrzygnie sporu na Twoją korzyść, odpowiadasz za uiszczenie płatności na pierwotnych warunkach. Firma Klarna nie jest w stanie unieważnić decyzji sprzedawcy w sprawie Twojej reklamacji.

Więcej informacji można znaleźć na stronach z często zadawanymi pytaniami.

Roszczenia wobec instytucji finansowych

Jeśli Twoja karta kredytowa, karta debetowa lub dane bankowe zostały wykorzystane do dokonania nieuczciwego zakupu za pośrednictwem usług Klarna, możesz złożyć reklamację do (i) Klarna w ramach naszej ochrony przed odpowiedzialnością za nadużycia albo (ii) zakwestionować obciążenie za pośrednictwem banku wydającego kartę lub instytucji depozytowej, ale nie na oba te sposoby. Jeśli złożysz u nas reklamację, a następnie zakwestionujesz opłatę w swoim banku lub instytucji depozytowej, a my otrzymamy obciążenie zwrotne lub innego rodzaju cofnięcie płatności, anulujemy reklamację.

Jeśli Twoja instytucja finansowa obciążyła Cię opłatą w ramach umowy dotyczącej konta, którą z nią zawarłeś (tj. opłatą za niewystarczające środki), złóż odwołanie dotyczące tej opłaty bezpośrednio do swojej instytucji finansowej.

Copyright © 2005-2023 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431