Annonspolicy.

Annonspolicyn som nämns på den här sidan är skapad för att upprätthålla en hög nivå för alla kunder och därmed ge bättre resultat för annonsörer.

Översikt.

Klarnas annonspolicy har skapats för att ge vägledning om vilken typ av digital annonsering som är tillåtet i våra kanaler. Allt det marknadsmaterial ni vill annonsera med i Klarnas kanaler bör granskas mot principerna i detta dokument.

Denna policy har tagits fram för att säkerställa att vi upprätthåller en användarvänlig upplevelse för våra kunder. På Klarna Advertising tror vi att upprätthållandet av en hög nivå skapar effektivare resultat för annonsörer. Därför följer vi policyn nedan för att säkerställa att allt innehåll på våra plattformar är kundfokuserat.

1.0 Kreativa guidelines.

2.0 Annonstexter.

All text bör vara förståelig och korrekt så att konsumenten får korrekt och tillräcklig information för att kunna ta del av din annons.

3.0 Animering & video.

Animering och video finns ännu inte för annonser.

4.0 Förbjudet innehåll.

Följande innehåll är förbjudet för annonsering med Klarna Advertising:

 • Aggressiv marknadsföring
 • Alla personer som visas i en potentiellt farlig situation, till exempel någon som håller ett vapen eller ett obevakat barn som står nära kanten av en klippa.
 • Alla bilder eller meddelanden som riktas direkt till barn.
 • Affärsmetoder som kan orsaka risk för ryktesspridning.
 • Digitala nedladdningar som främjar olagliga eller oetiska tjänster.
 • Näringsämnen – Livsmedel, örter eller andra substanser som påstås ha medicinska effekter utan vetenskapliga belägg.
 • Produkter med flera användningsområden där ett användningsområde kan vara lagligt men ett annat användningsområde är olagligt.
 • Självdiagnostest för sjukdomar.
 • Finansiella produkter eller tjänster. Såsom investeringstjänster, ekonomisk rådgivning, valutatjänster inkl. pengaöverföring, valutaväxling, virtuella, binära optioner eller digitala kryptovalutor (t.ex. Bitcoin).
 • Bilder som kan betraktas som grymma eller kränkande, till exempel misshandel av djur eller människor.
 • Innehåll som glorifierar och innehåller användningen av droger, tobak eller överdriven alkoholkonsumtion.
 • Överdrivet våld eller effekterna av våld, till exempel blod eller allvarlig fysisk skada.
 • Utnyttjande av känsliga händelser, såsom nationella eller globala pandemier, naturkatastrofer eller andra katastrofer.
 • Bilder eller meddelanden som kan anses vara inkräktande på annans privatliv.
 • Allt innehåll som är för eller emot en politiker eller ett politiskt parti.
 • Innehåll relaterat till kontroversiella ämnen eller händelser.
 • Utgående eller inkommande telemarketing
 • Pornografi eller grovt sexuellt innehåll.
 • Användning av otydligt språk, inklusive avsiktligt dolda svordomar, till exempel S * # T eller allmänt kända förkortningar som WTF.
 • Hyllande eller kränkande av religion eller religiösa symboler.
 • All form av diskriminerande innehåll (direkt och indirekt) gentemot kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

5.0 Förbjudna tjänster och produkter.

 • Handlare som har kuponger eller rabatter som affärsstrategi.
 • Kryptovaluta
 • Leveransmetoder som kan orsaka lidande för djur
 • Eskorttjänster
 • Fettförbränningsprodukter
 • Fertilitetskliniker och fertilitetsforskning
 • Betalningstjänster som anses vara konkurrerande
 • Metoder som missbrukar handel för momsbedrägeri, skatteflykt
 • Pyramidspel
 • Metoder som vilseleder eller lurar konsumenter eller kasserar eller undviker konsumentskyddslagar
 • Olaglig användning av arbetskraft, inklusive skatteflykt
 • Marknadsföring som bygger på lurendrejeri
 • Olagliga eller känsliga farmaceutiska produkter eller tjänster
 • Medicinska operationer
 • Tobaksrelaterade produkter
 • Dödliga och icke-dödliga vapen inklusive knivar (exklusive köksknivar och bestick)
 • Ockulta, spirituella eller religiösa tjänster
 • Tatuering eller body branding
 • Handel med skyddade djur eller växter eller produkter som härrör från skyddade djur eller växter
 • Tjänster utformade för att främja kränkningar av immateriella rättigheter, t.ex. genom bonusprogram för att ladda upp obehörigt digitalt innehåll och obehörig fildelning eller strömning
 • Återförsäljning av biljetter
 • UV-strålningsprodukter eller -tjänster

6.0 Klarna Branding.

Annonser bör inte efterlikna Klarnas varumärke. Varje annons granskas av vårt Klarna Advertising team innan de går live.