• Logga in som privatperson

    Webbversion
  • Logga in som handlare

    Logga in för att hantera dina beställningar, utbetalningsunderlag, statistik och allmänna inställningar.

17 maj 20212 min lästid

18% minskning av andelen påminnelseavgifter under 2020.

Niklas Gillström

av Niklas Gillström

Andelen Klarna-fakturor som får påminnelseavgift har minskat flera år i rad. Nu lanserar vi flera nya initiativ för att accelerera trenden ytterligare. Bland annat återlanseras The Never Forget Test och ett nytt spel introduceras i appen för att uppmuntra punktliga betalningar.

En analys av de påminnelseavgifter som skickades under 2020 visar att andelen Klarna-fakturor som inte betalades i tid och därmed fick påminnelseavgift minskade med en femtedel (21%). Bland kvinnor var minskningen störst (25%) medan minskningen bland män var lägre (12%). Minskningen bland unga vuxna, 18-25 år, var densamma som snittet för alla Klarnas kunder (21%).

Vi har under en lång tid jobbat målmedvetet med att minska andelen fakturor som får påminnelseavgift. Minskningen 2020 är en bevis på att de åtgärder vi vidtagit haft effekt och att våra kunder utnyttjar de hjälpmedel vi erbjuder för att hålla koll på sin ekonomi och sina köp. Det är särskilt glädjande att trenden är så stark bland unga vuxna under 25 år. Det är en grupp vi är särskilt måna om, men som också lite orättvist ibland beskrivs som oförmögna att hantera pengar.

Under vintern testade vi ett nytt verktyg för att hjälpa våra kunder att betala i tid – The Never Forget Test. Genomfört test, bestående av frågor och tips om hur man bäst undviker onödiga avgifter, innebar att kunden fick avgiften återbetald. Nu återlanseras testet och kommer att göras tillgängligt för Klarna-användare som får sin första påminnelseavgift.

Det är lite för tidigt att dra några säkra slutsatser om huruvida de som gjorde testet i vintras nu är mer benägna än andra att betala i tid, men det finns sådana indikationer i vår data. Vi fick väldigt positiv respons på initiativet från våra kunder och genom att nu tillgängliggöra det för alla kunder som får en påminnelseavgift för första gången hoppas vi kunna hjälpa nya kunder tidigt.

Vid sidan av The Never forget Test genomför vi under våren ett antal tester där grupper av slumpmässigt utvalda kunder får fler kostnadsfria påminnelser innan förfallodatum, i olika kanaler och vid olika tidpunkter. Nyligen lanserade vi dessutom ett spel i Klarna-appen som tillgängliggörs när det inte finns några utestående betalningar att hantera, som en extra uppmuntran om att betala sina fakturor. Logga in i appen och testa det nu!

Copyright © 2005-2023 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431