• Logga in som privatperson

    Webbversion
  • Logga in som handlare

    Logga in för att hantera dina beställningar, utbetalningsunderlag, statistik och allmänna inställningar.

8 mars 20213 min lästid

Borde den som tjänar mest betala mest?

av Viveka Söderbäck

Dagens blogginlägg publiceras på den internationella kvinnodagen. En dag lika bra som någon annan att uppmärksamma hur jämställda svenskarna egentligen är när det kommer till den gemensamma hushållsekonomin. I en undersökning Klarna nyligen genomförde tillsammans med YouGov, talar siffrorna sitt tydliga språk. 

Det råder delade meningar mellan män och kvinnor huruvida man tycker att kostnader ska fördelas i ett förhållande om man har olika inkomst. Undersökningen visade att majoriteten av respondenterna (85%) har helt eller delvis gemensam ekonomi. 43% av kvinnorna i en relation tycker att man ska dela de gemensamma kostnaderna i proportion till vad man tjänar. Endast 31% av männen tycker samma sak. 

En väldigt stor andel kvinnor tycker alltså att om den ena personen i ett förhållande tjänar mer, ska han eller hon stå för större del av de gemensamma utgifterna. En förklaring till att det är fler kvinnor än män, som tycker att fördelningen ska anpassas efter inkomst, är troligtvis att de i fler fall tjänar mindre än männen. Man kan konstatera att den ekonomiskt starka parten i ett förhållande även verkar vara den som i större utsträckning är snål…

 

Hur jämställda är svenskarna?

  • 53% av svenska kvinnor hävdar att de gör en majoritet av hushållets gemensamma inköp, medan endast 35% av männen säger samma sak. 
  • Kvinnor gör 80% av köpen inom barnprodukter, 63% inom mat och dryck och 57% inom hem- och trädgårdskategorin. Män står å sin sida för 85% av köpen inom bildelar. 
  • Yngre konsumenter är mer jämlika i inköpen av matvaror. I åldersgruppen 18-25 står kvinnor för den lägsta andelen av köpen (53%) bland samtliga åldersgrupper. När konsumenterna blir äldre ökar kvinnors andel av köpen. Bland de som är 36-45 år gör kvinnor 65% av inköpen i kategorin mat & dryck. 
  • 51% av kvinnorna säger att de gör en majoritet av hushållssysslorna som att städa, laga mat och ta hand om barn. Endast 24% av männen säger att de gör de flesta sysslorna.  
  • Under pandemin har kvinnors andel av köpen via Klarna stigit med mer än 5%, eftersom de ökat sin onlineshopping mer jämfört med män. 

Köp gjorda med Klarna i Sverige under 2020 visade alltså att kvinnor står för majoritet av inköpen på nätet i kategorier som traditionellt är sammankopplade med gemensamma hushållsinköp. Kanske inte helt oväntat. Både när det gäller online-shopping och den praktiska fördelningen av uppgifter i hemmet, visar det att även om vi har kommit långt i jämställdhet de senaste decennierna, så upplever kvinnor fortfarande att de tar mer ansvar för barn och andra vardagliga uppgifter än vad män gör.

När vi jämför olika åldersgrupper ser vi att yngre konsumenter delar kostnaden mer lika när det gäller att köpa matvaror. En teori bakom detta kan vara att det är lättare att dela mer lika på inköp och hushållssysslor när man är yngre, inte har några barn och i större utsträckning lever i singelhushåll. Som småbarnsförälder är det betydligt svårare att rent praktiskt utföra samma typ av sysslor. I takt med att familjen växer, blir tid allt mer en bristvara och att fördela sysslorna blir ett sätt att hantera detta. Allt eftersom tiden går cementeras denna fördelning och individerna i familjen tar allt mer ansvar för de sysslor som de tagit sig an.

 

Copyright © 2005-2023 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431