• Logga in som privatperson

    Webbversion
  • Logga in som handlare

    Logga in för att hantera dina beställningar, utbetalningsunderlag, statistik och allmänna inställningar.

22 juni 20204 min lästid

EBA har rätt – fler banker måste skärpa sig gällande PSD2.

av Anders Karlsson

Jag heter Anders Karlsson och jag ansvarar bland annat för betalningarna som görs direkt med banköverföring i kassan när du handlar och vår open banking-tjänst. Och vad har då dessa två gemensamt?

Jo, båda områdena möjliggörs av ett EU-direktiv som heter PSD2 (Payment Services Directive 2), som bl.a ska främja säkerhet och innovation inom betalningar och finansiella tjänster. För konsumenter så betyder det fler och smidigare betalmöjligheter. PSD2 trädde i kraft i hela EU i september 2019.

Införandet av direktivet har dock visat sig svårt för många banker, som i och med implementeringen måste tillhandahålla så kallade API:er (application program interface). Bankerna ska genom dessa API:er göra det möjligt för kunderna, genom tex fintechs, att komma åt sina bankkonton utan att vara tvingade till att använda bankernas egna appar och internettjänster.

Bankerna har inte gjort tillräckligt – nya rekommendationer från EBA

Bankerna har inte gjort tillräckligt – nya rekommendationer från EBA
European Banking Authority (EBA) är en oberoende organisation som bland annat har som uppgift att harmonisera olika regelverk och hjälpa banker i EU att skapa rättvisa förhållande för bankverksamhet. På grund av komplexiteten i PSD2 har EBA publicerat riktlinjer samt tekniska standarder kring direktivet, särskilt det som gäller SCA (strong customer authentication). EBA har även nyligen publicerat yttranden kring direktivet som visar att betalningar från bankkonton i Europa är långt ifrån så smidiga som de borde vara på grund av att bankerna inte implementerat direktivet tillräckligt eller på ett korrekt sätt.

Två punkter som vi tycker är särskilt bra att EBA tar upp i sitt yttrande eftersom det direkt påverkar oss är:

  • Alla identifieringsmetoder måste kunna användas för alla tredjepartsaktörer. I dag man kan till exempel inte använda Klarna hos vissa banker om man inte har mobilt BankID. Det gör att personer som inte har eller inte använder en smartphone inte kan använda vår shopping- och betaltjänst.
  • Bankerna bör inte göra någon skillnad på aktörer vad gäller SCA (stark kundautentisering). Det skapar en skev konkurrens mellan tredjepartsaktörer. Om man som konsument måste autentisera sig i flera steg med vissa aktörer och bara en gång med andra så väljer man naturligtvis det smidigaste alternativet. Vissa banker kräver dessutom att man autentiserar sig fler gånger med tredjepartsaktörer än vad de kräver av sina egna betalmetoder.

Utöver att dessa brister skapar en skev konkurrenssituation så medför det också negativa konsekvenser för både konsumenter och företag som vill betala och handlare som vill få betalt. För konsumenterna blir upplevelsen klart sämre och mer tidskrävande. Om inloggning och identifiering tar lång tid eller innehåller varningsmeddelanden, sidor som tar lång tid att ladda, att man slussas fram och tillbaka mellan olika sidor, eller andra onödiga steg så blir köpet helt enkelt så krångligt att kunderna väljer att droppa av och inte fullföljer köpet. Det i sin tur drabbar e-handlarna som går miste om köp och intäkter. En ond cirkel som alltså enligt EU-direktiv inte ska existera.

Det finns exempel på bra banker

Vi ska dock inte dra alla banker över en kam. Faktum är att implementeringen av PSD2 skiljer sig stort från bank till bank och den som är bäst i Sverige har för närvarande 20 procent högre konvertering jämfört med en stor konkurrent. En av de stora spelarna har alltså 20 procent fler avbrutna köp än en jämförbar kollega. De kunder som har den väl fungerande banken lider naturligtvis inte av bristerna, men de kunder som använder de sämre presterande bankerna skall naturligtvis förvänta sig bättre och enklare tjänster.

Klarna har också Europas ledande open banking-plattform

Vårt mål är att göra betalningar och annat i vardagen så enkelt som möjligt. Därför erbjuder vi också andra aktörer såsom andra banker, fintechs och ja, egentligen vilket företag som helst, möjligheten att använda vår open banking-plattform. Plattformens API ger access till över 5000 banker i Europa.

Och vårt arbete har lönat sig. En oberoende rapport från finska Fintech Farm jämför nio olika open banking-plattformar tillgängliga i Europa med särskilt fokus på Norden. Klarna rankar högt i alla kategorier, med slutsatsen att vi har den mest kompletta lösningen! Hela rapporten finns att ladda ner här, om du är intresserad av att läsa mer. För oss är detta kanske det yttersta beviset på att det finns så mycket mer vi tillsammans kan göra för att göra vardagen smidigare för konsumenter och företag.

Copyright © 2005-2023 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431