• Logga in som privatperson

    Webbversion
  • Logga in som handlare

    Logga in för att hantera dina beställningar, utbetalningsunderlag, statistik och allmänna inställningar.

1 dec. 20213 min lästid

Efter Klarnas storsatsning – andelen försenade fakturabetalningar har mer än halverats.

Klarna

av Klarna

I början av året påbörjade vi på Klarna arbetet med att synliggöra kreditbranschens utmaningar genom att kartlägga den nordiska kreditmarknaden och syna rådande konsumentvillkor. Det övergripande syftet var att sätta en ny, mer hållbar standard i kreditbranschen. Granskningen resulterade i att vi valde att genomföra fyra stora produktförändringar med målsättningen att stärka konsumentskyddet och erbjuda mer hållbara betalningar och krediter. Vi tog bort onödiga avgifter, införde fler vänliga påminnelser, fördubblade betalningstiden för fakturaköp, samt tog bort krediter utan slutdatum, så kallad revolverande kredit.

Det har nu gått ett par månader sedan förbättringarna genomfördes och nu presenterar vi de första resultaten av de förändringar som genomförts.

  • Andelen fakturor som fick en påminnelseavgift har bland svenska kunder gått ner med hela -61%, det vill säga mer än halverats på bara ett par månader. (Den minskade andelen gäller även för de andra nordiska länderna, där vi ser en reducering av -44 % i Danmark, -45% i Norge respektive -59% i Finland).
  • Att allt fler kunder nu betalar sina fakturor i tid, samt har mer tid på sig att hantera sina returer, har också gett ringar på vattnet för Klarnas kundtjänst här i Sverige. Tidiga indikatorer har visat en minskning med -18% i andel ärenden för fakturor med 30 dagars kredittid jämfört med 14 dagar.
  • Att så kallad revolverande kredit (avbetalning utan slutdatum) tagits bort från kassan har också gett goda resultat. Klarnas siffror indikerar att svenska kunder som väljer att dela upp sina köp kommer betala av köpet 20% snabbare jämfört med innan produktförbättringarna genomfördes. Den positiva effekten syns även i de övriga nordiska länderna, som tidigare erbjudit betalningsalternativet revolverande kredit. (-2,3 % i Norge respektive -15% i Finland).
  • En färsk kundundersökning som Klarna gjort visar att förändringarna även påverkat Klarnas anseende bland konsumenter, där både kundernas tilltro till och uppfattning om företaget stärkts. Bland annat upplever kunder i större utsträckning att Klarna är ansvarstagande, mer transparenta och att de verkar för kundens bästa.
  • Även bland Klarnas anslutna handlare har produktförbättringarna tagits emot väl. I en undersökning riktad till Klarna-anslutna handlare i Norden uppgav de 282 svarande handlarna att produktförbättringarna är bra för deras kunder (genomsnittligt svar 4,4, på en skala 1-5).

Med syftet att skapa en transparent och faktabaserad diskussion om konsumtionslån, kommer Klarna även fortsättningsvis löpande redovisa data kopplat till påminnelseavgifter samt inkasso- och Kronofogdeärenden på sidan Wikipink. Klarna vill fortsätta arbeta för ett stärkt konsumentskydd och kommer att fullfölja det påbörjade arbetet med att belysa de stora skuldfällorna: från oändlighetskrediter till branschaktörer som använder kunddata för att marknadsföra blancolån.

Copyright © 2005-2023 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431