• Logga in som privatperson

    Webbversion
  • Logga in som handlare

    Logga in för att hantera dina beställningar, utbetalningsunderlag, statistik och allmänna inställningar.

25 okt. 20193 min lästid

Nu krävs ökad samverkan mot organiserad brottslighet.

av David Fock

Idag publicerade Dagens Nyheter en debattartikel skriven av tre av mina kollegor. Texten belyser vikten av samverkan för att hindra framtida bedrägerier.

Den flitige mediekonsumenten har nog inte missat den omfattande rapporteringen om onlinebedrägerier. Man har under det senaste året kunnat läsa om hur pengar tagits ut från enskilda personers bankkonton och hur identiteter kapats och använts för att tillskansa sig pengar eller saker. Rädslan för att drabbas av ett onlinebedrägeri är stor och växer i Sverige, 28 procent uppger att de oroar sig “ofta/ganska mycket” för att utsättas för bedrägeri. Det kan jämföras med motsvarande siffror för misshandel (tio procent) och personrån (16 procent).

Är rädslan befogad? Svaret är nog både ja och nej. Svenska konsumenter är i regel välskyddade tack vare tekniska barriärer som gör det svårt för bedragare. Klarnas avancerade säkerhetssystem är ett bra exempel, BankID är ett annat. Ur det strikt tekniska perspektivet kan svenska konsumenter känna sig trygga.

Svårigheten att tränga igenom säkerhetssystemen har tvingat bedragarna att bli uppfinningsrika och addera ett lager av vad som i säkerhetsbranschen kallas “social engineering”. Ett typexempel på det är när bedragaren kontaktar offret och utger sig för att vara någon annan, exempelvis personens bank, polisen eller Klarna. Syftet är att få personen att självmant “låsa upp” de tekniska barriärerna, exempelvis genom att logga in med BankID och därigenom ge bedragaren fri lejd till exempelvis bankkonton. Offer för bedrägerier upplever ofta ett stort obehag, oavsett bedrägeriets storlek.

Det faktum att vi lever en allt större del av våra liv och hanterar vår ekonomi online har gjort att den organiserade brottsligheten också flyttat dit. Såväl BRÅ:s statistik som vår egen data visar att försöken blir fler för varje år. Ur det perspektivet är den ökade rädslan för bedrägerier befogad. För det är onekligen så att ett lyckat bedrägeri kan generera väldigt mycket pengar på kort tid jämfört med många andra tillvägagångssätt som den organiserade brottsligheten traditionellt förlitat sig på.

Vad mina kollegor understryker i nämnda debattartikel är att samhället nu närmar sig ett kritiskt läge där vi antingen ökar nivån av samverkan mellan branschaktörer och myndigheter eller riskerar att finna oss själva i ett mycket sämre läge i en inte alltför avlägsen framtid. Några enkla lösningar finns det inte, det är vi ödmjuka inför. Men på Klarna är vi exempelvis positiva till en central funktion där viss data från branschens aktörer skulle samlas för att på så vis tidigare upptäcka bedrägeriförsök.

Ett första steg på vägen är det möte i december, med myndigheter och andra aktörer i vår bransch, som Klarna bjudit in till. Vi hoppas på hög närvaro och ett bra samtal som kan leda till att frågan hamnar högre upp på prioritetslistan hos alla som har möjlighet och förmåga att bidra till en lösning.

/ David Fock