• Logga in som privatperson

    Webbversion
  • Logga in som handlare

    Logga in för att hantera dina beställningar, utbetalningsunderlag, statistik och allmänna inställningar.

18 juni 20194 min lästid

Samarbete vägen framåt för att minska problemet med id-kapningar.

av Sebastian Siemiatkowski

Hej!

Igår besökte jag regeringskansliet, dit jag blivit inbjuden av civil- och konsumentminister Ardalan Shekarabi och finansmarknadsminister Per Bolund. De hade bjudit in mig för att prata om överskuldsättning, id-kapningar och bedrägerier.

Jag är tacksam över både inbjudan och mötet i sig, för det var ett väldigt bra och konstruktivt möte. Vi fick tillfälle att diskutera de här viktiga frågorna, vilka utmaningarna är och vad som kan och bör göras för att komma tillrätta med dem.

Jag fick bland annat tillfälle att berätta mer om hur vi på Klarna under lång tid arbetat med att hela tiden minska andelen betalningar som inte görs i tid, och hur vi lyckats väldigt väl med det och nu är nere på historiskt låga nivåer.

Det finns ibland en negativ bild av Klarna just i relation till skuldsättning, och den bilden tycker jag är viktigt att få kommentera. Faktum är att Klarna i flera år förbättrat både arbetet och statistiken när det gäller fakturor som inte betalas i tid, och som går vidare till både påminnelseavgift, inkasso och betalningsförelägganden. Trots att Klarna växt kraftigt under de senaste åren har vi inte ökat vår andel av ärenden som hamnar hos Kronofogden. Den andelen låg på 1,4 procent 2016, och det gjorde den även 2018. Och andelen av våra fakturor som går till Kronofogden är också nere på en väldigt låg nivå, vilket vår inkassochef skrivit mer om här. Så tack vare både hårt jobb med kreditgivningsprocessen och aktivt arbete med att få folk att betala i tid, så är problemet med överskuldsättning faktiskt ganska litet hos Klarna, och minskar. Och vi fortsätter jobba med att komma ännu lägre.

Perspektivet borde i stället vidgas. Exempelvis kan man se att offentlig sektor under samma period har ökat sin andel av ärendena som hamnar hos Kronofogden med 50 procent, från drygt 8 till drygt 12 procent av myndighetens ärenden under samma tidsperiod. En annan aspekt av skuldsättningen är att vi idag kan se hur stora blanco- och konsumtionslån ökat ordentligt sedan det nya bolånetaket och amorteringskrav infördes. Det här indikerar att människor skiftat beteende och tar mer konsumtionslån i stället för bolån för att finansiera sitt boende.

Här finns flera vägar framåt. En väg skulle vara att införa ett räntetak, som också tar hänsyn till alla avgifter som tas ut. Jag tror också att det skulle behövas mer utbildningsinsatser, exempelvis hos barn till föräldrar som är skuldsatta eftersom problemet tenderar att gå i arv. Kanske har vi alla ett ansvar här, inte bara det offentliga. Att rikta informationsinsatser i områden som har skuldsättningsproblematik enligt Kronofogden skulle kunna vara en möjlighet.

Skuldsättningen är viktig, men det finns en fråga som vi tycker är ännu viktigare, och det är den stora ökningen i samhället av id-kapningar och bedrägerier. På Klarna har vi redan ett gott samarbete med polisen, men här behöver flera aktörer göra mer för att samarbeta bättre.

Förra året anmäldes enligt BRÅ 260 000 bedrägerier. Det är en 25-procentig ökning bara på ett år, och en majoritet skedde med hjälp av dator. Det här är ett snabbt växande samhällsproblem, som måste adresseras bättre. Alla behöver innovera och jobba hårt för att hitta nya och bättre lösningar och innovationer för att motverka problemen.

Som Klarnakund drabbas man inte ekonomiskt, eftersom vi ersätter dem som drabbats via vårt köparskydd. Vi ser också hur bedrägerierna hos Klarna minskar över tid, genom vårt intensiva arbete med frågan. Men vi vet också att många drabbas på andra håll, inte minst när bedragare via bank-id kommer över stora belopp från människors bankkonton. Förtroendet för hela betalningssystemet och rättsväsendet riskerar att urholkas om vi inte kommer till bukt med det här växande samhällsproblemet.

Därför tror jag att finansiella aktörer och banker tillsammans med rättsväsendet kan och bör samarbeta mer, genom att utbyta information om bedrägerier, och på så sätt tillsammans motverka kriminell verksamhet. Klarna vill gärna ha en aktiv roll i det arbetet, och föreslår därför ett utökat samarbete mellan privata och offentliga aktörer mot bedrägerier.

Att få tillfälle att diskutera det här med Ardalan Shekarabi och Per Bolund var väldigt bra och givande. Jag hoppas på en bra fortsatt dialog mellan privata och offentliga aktörer, och jag hoppas och tror att vi tillsammans också ska kunna få mycket uträttat på det här området.

Sebastian

Copyright © 2005-2023 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431