• Logga in som privatperson

    Webbversion
  • Logga in som handlare

    Logga in för att hantera dina beställningar, utbetalningsunderlag, statistik och allmänna inställningar.

11 aug. 20221 min lästid

Stor efterfrågan på utbildningsunderlag om privatekonomi – Klarnas lärarmaterial tog slut mindre än 48 timmar efter lansering

av Jesper Eriksson

Den totala skulden hos Kronofogden växer, samtidigt befinner vi oss nu i en vardag med stigande räntor och ökad inflationstakt. Parallellt visar resultaten i en undersökning som vi på Klarna låtit göra tillsammans med Ungdomsbarometern, att ungas kunskap om privatekonomi är bristfällig – något som oroar såväl myndigheter som oss. I april inledde vi därför ett långsiktigt arbete för att bidra till att öka kunskapen om privatekonomi bland unga.

I undersökningen som vi gjorde med Ungdomsbarometern frågade vi 18-25-åringar i Norden om deras syn på privatekonomi. 3 av 4 svarade att de är intresserade av ekonomi – men många uppgav samtidigt att de tycker privatekonomi är svårt, stressande och något som oroar. En tredjedel svarade att de oroar sig ofta eller hela tiden och 4 av 10 uppgav att de är oroade för sin ekonomiska framtid. Undersökningen visade också att kunskapsnivån generellt sett är låg. Exempelvis är det endast 1 av 5 unga som uppgav att de har bra koll på hur man räknar ut den totala kostnaden för ett lån. Det här tycker vi är alarmerande!

Skolan är en otroligt viktig plattform för ökad kunskap om privatekonomi och unga uppger själva att de önskar mer utbildning just genom skolan. Hela 93% tycker att privatekonomi borde ingå i läroplanen och samtidigt menar 73% att de inte hade undervisning i privatekonomi i skolan eller att undervisningen var ganska eller mycket dålig. Detta är såklart ett underbetyg som måste åtgärdas.

Som en central aktör inom betalningar och shopping vill vi bidra till att höja kunskapen om privatekonomi bland unga vuxna. På flera marknader skickar vi numera ut en digital utbildningsfilm till alla 18-25-åringar som handlar på kredit med Klarna för första gången.

I tillägg till detta valde vi att ta fram ett exklusivt utbildningsmaterial riktat till skolan, med syfte att ge ungdomar en övergripande och grundläggande förståelse för privatekonomi, krediter och konsumtionslån. Materialet lanserades i måndags den här veckan och var gratis för lärare och elever att ladda ner via utbildningssajten Utbudet.se. Syftet från vår sida var att testa och se om lärare och elever tycker att underlaget är relevant och lanserades därför i en begränsad upplaga om 500 exemplar. Underlaget var minst sagt eftertraktat – alla exemplar tog slut på mindre än 48 timmar, vilket är en indikator på att det finns en enorm efterfrågan av information inom ämnet privatekonomi för unga.

Fler åtgärder krävs för att förbereda ungdomar och rusta dem för att kunna hantera en sund privatekonomi, där skolans roll är central. Vi är inte experter på hur en läroplan bäst disponeras eller vilka avvägningar som måste göras, men mot bakgrund av den ökade tillgängligheten av blancolån, ungas ökande skulder och deras egna önskemål om mer undervisning om privatekonomi i skolan, vill vi också uppmana fler att göra mer.

På vår sajt Wikipink kan du läsa mer om Klarnas unga konsumenter och deras betalningsmönster. Här hittar du även hela undersökningen från Ungdomsbarometern. 

Copyright © 2005-2023 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431