• Logga in som privatperson

    Webbversion
  • Logga in som handlare

    Logga in för att hantera dina beställningar, utbetalningsunderlag, statistik och allmänna inställningar.

5 apr. 20231 min lästid

Tävling – villkor och bestämmelser

Klarna

av Klarna

INGET KÖP ELLER BETALNING KRÄVS FÖR ATT DELTA ELLER VINNA.

Dessa villkor och bestämmelser (“villkor”) gäller deltagande i vår senaste tävling på Instagram (“tävlingen”).

1. Arrangör

Klarna Bank AB (publ) Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, registrerad hos det svenska bolagsverket under organisationsnummer 556737-0431 och med registrerat kontor på Sveavägen 46, 111 34 Stockholm (“Klarna”, “arrangör”) erbjuder tävlingen, underlagt dessa villkor och bestämmelser (“villkor”).

Genom att delta i tävlingen godkänner du dessa villkor och bestämmelser.

Du är inte skyldig att köpa varor eller produkter från arrangören för att delta i tävlingen. Köp av varor eller produkter kommer inte att öka dina chanser att vinna.

 

2. Kvalificering

Tävlingen är öppen för alla som enligt lag är bosatta i Sverige, är över arton (18) år vid anmälningstillfället och har full rättshandlingsförmåga att ingå ett avtal.

Arrangören förbehåller sig rätten att verifiera varje deltagares kvalifikation och förbehåller sig rätten att begära sådan information som är rimligt nödvändig för detta ändamål, förutom där det är förbjudet enligt lag.

Arrangören förbehåller sig rätten att bekräfta att varje vinnare uppfyller ålderskravet. Om sådant bevis begärs av arrangören och inte tillhandahålls av dig inom den angivna tidsperioden, har arrangören rätt att utesluta dig från deltagande eller mottagande av en premie.

Arrangören kan diskvalificera vem som helst som arrangören anser vara diskvalificerad att delta i tävlingen, som har brutit något av dessa villkor eller som har engagerat sig, eller försökt engagera sig i olagligt eller olämpligt beteende som potentiellt kan kompromettera den rättvisa driften av tävlingen.

3. Tävlingsperiod

Tävlingens start och avslut är fastställda i Instagram-posten, i tillhörande text under bild. Denna period kallas “Tävlingsperioden”.

Innan slutdatumet måste du uppfylla alla registrerings- och kvalificeringskrav i dessa villkor för att delta i tävlingen. 

 

4. Så deltar du

För att delta i tävlingen måste du:

  • Följa Klarna.se på Instagram
  • Gilla Instagram-inlägget

Endast ett (1) bidrag per person är tillåtet. Bidrag som inte uppfyller dessa villkor kommer att ogiltigförklaras och inte att räknas i denna tävling. 

 

5. Pris

Vinnaren kommer att väljas slumpmässigt och (“vinnaren”)  kommer att få priset som anges i Instagram-posten (“pris”). 

Du godkänner att arrangören och alla andra företag som är inblandade i tävlingen och deras agenter inte ger några uttryckta eller underförstådda garantier, representationer eller garantier när det gäller kvaliteten, villkoren, lämpligheten eller säljbarheten av något pris och inte på något sätt ansvarar för dessa. Alla prisbilder är endast för illustrativt syfte.

 

6. Val och kontakt av vinnare

Vinnaren kommer att väljas slumpmässigt i en dragning som utförs efter tävlingens slutdatum.

Vinnaren kommer att meddelas via Instagram DM och också bli omnämnd i kommentarsfältet. Vinnaren kommer att bli ombedd att bekräfta acceptansen av priset genom att ge nödvändiga detaljer som svar på en sådan anmälan inom tio (10) kalenderdagar efter meddelandet. Om den valda vinnaren inte bekräftar acceptans, går priset förlorat och arrangören kommer att välja en annan vinnare så snart som möjligt.

Priset skickas till vinnaren inom 30 dagar efter att vinnaren har accepterat priset.

[Genom att delta i denna tävling samtycker du till att ditt namn och din stad publiceras på arrangörens profil eller webbplats på sociala medier om du är vinnaren. Om du inte vill att ditt namn och din stad ska hänvisas till som vinnaren som nämnts ovan måste du meddela arrangören en rimlig tidsperiod före tävlingens slutdatum. Du godkänner att du kan bli ombedd att delta i publicitet om du väljs som vinnare.]

Priset eller någon del av priset kan inte överföras eller bytas ut och kan inte lösas in i kontanter. Ingen ersättning kommer att erbjudas om vinnaren inte kan acceptera priset. Vinnaren ansvarar för eventuella skattefrågor som är relaterade till att acceptera priset och bör söka oberoende ekonomisk rådgivning innan priset accepteras.

Extra kostnader som följer av att acceptera priset är uteslutande vinnarens ansvar och arrangören friskriver sig från allt ansvar för eventuella extra kostnader.

Arrangören förbehåller sig rätten att ersätta priset eller en del av priset med ett alternativ av likvärdigt eller högre värde.

Odds för att vinna beror på antalet mottagna kvalificerade bidrag under tävlingsperioden.

 

7. Personuppgifter

Deltagare i tävlingen kan ombes att lämna vissa personuppgifter om sig själva, som namn och e-post, samt ytterligare information som rimligtvis begärs av arrangören.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter under tävlingen är utförandet av arrangörens kontraktsförpliktelser enligt dessa villkor. Arrangören kan dela dina personuppgifter med leverantörer, underleverantörer, fraktbolag eller medarrangörer som återförsäljare för att kunna erbjuda priset till dig.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter kan också vara ditt samtycke eller arrangörens legitima intresse. Läs Klarnas integritetspolicy noggrant för att förstå hur Klarna samlar in, använder och delar information om kunder, hur du uppdaterar eller ändrar dina personliga uppgifter och hur vi kommunicerar med dig. 

Alla personuppgifter som lämnas i samband med programmet kommer att användas, delas och behållas enligt integritetspolicyn.

 

8. Tillämplig lag

Dessa villkor (inklusive eventuella icke-kontraktsmässiga tvister eller krav som uppstår från dem) är föremål för och kommer att tolkas i enlighet med Sveriges lagar. I vilken rättslig åtgärd eller annan rättslig process som helst i samband med dessa villkor, underkastar du dig den icke-exklusiva jurisdiktionen hos domstolarna i Sverige, trots alla rättigheter du kan ha som konsument att lämna eventuella tvister i samband med denna tävling till domstolarna och jurisdiktionen i din vanliga hemvist.

 

9. Arrangörens ansvar och avbokning eller ändring av tävlingen

Arrangören ansvarar inte för eventuella tekniska fel, funktionsfel, problem med eller skador på utrustning (inklusive, men inte begränsat till trådlösa enheter, webbplatser, trådlösa nätverk, servrar, hårdvara eller programvara) under tävlingen eller som ett resultat av ditt deltagande i tävlingen.

Arrangören förbehåller sig rätten att avbryta, suspendera, ändra eller avsluta tävlingen, om det inte är uttryckligen förbjudet enligt lag, om det finns objektiva skäl att göra det, särskilt utan begränsning i händelse av bedrägeri eller andra tekniska problem som korrumperar administrationen, säkerheten eller korrekt utförande av tävlingen, som bestäms av arrangören efter eget gottfinnande. I sådana fall har du ingen rätt till några anspråk mot arrangören och avsäger dig därmed alla anspråk mot arrangören om sådan avbokning, ändring, suspension eller uppsägning inträffar.

Även om inget i dessa villkor kommer att begränsa arrangörens ansvar för dödsfall eller personskada orsakad av vårdslöshet eller bedrägeri, kommer arrangören inte att vara rättsligt ansvarig gentemot deltagare eller vinnare för några förluster som inte var förutsägbara för arrangören eller deltagaren vid tidpunkten för deltagande i tävlingen, eller som orsakas av en tredje part, om inte detta uttryckligen är förbjudet enligt lag.

 

10. Klagomål

För klagomål ges information på https://www.klarna.com/se/klagomal/

Genom att använda vår tjänst samtycker du till att Klarna ger all kommunikation om klagomål elektroniskt. Om du har ett klagomål mot Klarna kan du skicka in klagomålet genom Klarnas kundservice-webbplats med hjälp av chattfunktionen eller genom att ringa oss på 08-120 120 10

Vi strävar efter att hantera alla klagomål snabbt, effektivt och på ett positivt sätt. Om vi inte löser ditt klagomål tillfredsställande kan du ta ärendet vidare till Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se) eller Konsumenternas Bank- och Finansbyrå. Hos Konsumenternas Bank- och Finansbyrå (www.konsumenternas.se) kan du få kostnadsfri rådgivning. Du kan också vända dig till konsumentvägledaren i din kommun.