Betala sen betyder att du först får hem dina varor och kan prova och fundera lite innan du betalar. Skulle något vara fel täcks du dessutom av Klarnas köparskydd. En annan fördel är att du kan logga in här eller via vår app för att se och hantera alla fakturor. Du kan till exempel Betala med ett klick eller förlänga betaltiden.

Betalningsinformation:

Mottagare: Klarna Bank AB
Plusgiro: 415 85 02-7
Bankgiro: 221-1555

Betalning från utländskt konto:
IBAN: SE58 9500 0099 6026 0036 5171
BIC/SWIFT: NDEASESS