Kommer Klarna att hantera några särskilda kategorier av personliga data inom Auto-import-tjänsten?

Klarna har utformat Auto-import för att minimera risker kopplade till behandlingen av s.k. särskilda kategorier av personuppgifter som definieras av EU-förordning 2016/679 (“GDPR”). Särskilda kategorier av personuppgifter är exempelvis uppgifter om hälsa, medlemskap i fackförening, religiös övertygelse eller en persons sexualliv.

Om sådana särskilda kategorier av personuppgifter finns i ett e-postmeddelande, som i sin tur innehåller ett nyckelord som Klarna har delat med e-postleverantören för att hitta leverans- och köpinformation, och e-postmeddelandet har identifierats som att det kommer från en webbutik, så kan Klarna komma att behandla dessa personuppgifter när vi inhämtar leverans- och köpinformationen från ditt e-postmeddelande.

Vi utför alltid regelbundna kontroller av inhämtad information för att säkerställa att vi inte behåller sådana särskilda kategorier av personuppgifter. Om särskilda kategorier av personuppgifter skulle identifieras som en del av den information som hämtas via Auto-import kommer Klarna att vidta åtgärder för att radera eller redigera uppgifterna. Vi sparar inte dessa uppgifter för något annat syfte.

Om vi ​​identifierar ett innehåll med särskilda kategorier av personuppgifter, kommer dessa personuppgifter tas bort. Om ett genomfört köp anses utgöra särskilda kategorier av personuppgifter (till exempel på grund av butikens karaktär), kommer hela köpet att raderas.

Behandling av särskilda kategorier av personuppgifter baseras på ditt samtycke till denna behandling som du lämnar till Klarna när du registrerar dig för tjänsten Auto-import.

Var denna artikel till hjälp?

Ja, den var till hjälp
Nej, jag behöver fortfarande hjälp

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss.

Vi är tillgängliga via chat 24/7.

eller Ring oss