En förseningsavgift läggs till på din kontofaktura om:

  • Betalningen har registrerats efter förfallodatumet.
  • Betalningen saknas helt under en månad.
  • Beloppet du betalade är lägre än det som stod på fakturan.

Om du tycker att förseningsavgiften är felaktig vill vi gärna att du hör av dig till oss så att vi kan reda ut vad som har hänt.