Här finner du uppgifter för betalningar från utländskt konto.

Betalning från utländskt konto:

Mottagare: Klarna/Nordea Finans Sverige AB (publ).

IBAN: SE58 9500 0099 6026 0036 5171

BIC/SWIFT: NDEASESS