Bolagsstämman och legala strukturen.

Klarna Bank AB (publ) ägs till 97% av Klarna Holding AB, som är det yttersta holdingbolaget i Klarna Group. 2,8% ägs av Klarna Midco AB, ett bolag som ägs till mer än 90% av Klarna Holding AB, med återstående aktierna ägda av anställda och tidigare anställda i Klarna Group. Återstående 0,2% ägs av Larkan AB, ett bolag som ägs av Larkan Holding AB, som i sin tur ägs av Klarna Holding AB (97,2%) och Klarna Midco AB (2,8%).

 

Legal struktur