Bolagsstämman och legala strukturen.

Klarna Bank AB (publ) ägs till 97,2% av Klarna Holding AB, som är det yttersta holdingbolaget i Klarna Group. Återstående 2,8% ägs av Klarna Midco AB, ett bolag som ägs till mer än 90% av Klarna Holding AB, med återstående aktierna ägda av anställda och tidigare anställda i Klarna Group.

Aktieägarnas inflytande i Klarna utövas vid bolagsstämman som är Klarnas högsta beslutande organ. Alla aktieägare som är registrerade i aktieboken och som har anmält deltagande i tid har rätt att delta i stämman och rösta för samtliga sina aktier.

 

Klarna organisationsschema