Debt investors.

Information för skuldinvesterare.

Kontakta oss.

Press: Aoife Houlihan, Head of Communications, +46 72 855 8047, aoife.houlihan@klarna.com

Equity investors, Debt investors: investorrelations@klarna.com

Myndighetsrapporter

Här hittar du våra rapporter om kapitaltäckningskrav och riskhantering.

Investor relations

Här hittar du Klarnas delårsrapporter, årsredovisningar och presentationer. Du hittar också information om skuldebrev samt kontaktpersoner.