Klarnas organisation.

Klarnas ansvariga organisation är uppdelad över nästan 300 team. Varje person på Klarna tillhör ett team. Varje team äger en specifik del av ett problemområde, i linje med Klarnas övergripande mål. Teamen är grupperade i domäner. Domänerna är utformade för att äga en större mängd, men ändå delmängd, av det totala erbjudande Klarna erbjuder sina konsumenter. Alla domäner leds av en områdesledare som rapporterar till en CXO. Varje CXO rapporterar till den verkställande direktören som i sin tur rapporterar till styrelsen.

Det finns också tre oberoende kontrollfunktioner utanför domänerna: Riskkontroll, Compliance och Internrevision. Riskkontroll och Compliance är båda direkt underställda VD och rapporterar även direkt till styrelsen. Internrevisionen, som rapporterar direkt till styrelsen, har lagts ut på en extern part.

Klarnas kompetensorganisation är uppdelad i 15 olika kompetensområden. Varje person på Klarna tillhör kompetensorganisationen och varje kompetensområde rapporterar till en kompetensägare.