Revisor.

Klarna ska enligt bolagsordningen ha en revisor och inga revisorssuppleanter. Till revisor får även registrerat revisionsbolag utses. Revisor väljs av bolagsstämman för en tid av ett år enligt svensk lag.

Ernst & Young AB omvaldes till revisor vid årsstämman 2021 för tiden till och med årsstämman 2022. Huvudansvarig är auktoriserade revisorn Jesper Nilsson.