Revisor.

Klarna ska enligt bolagsordningen ha en revisor och inga revisorssuppleanter. Till revisor får även registrerat revisionsbolag utses. Revisor väljs av bolagsstämman för en tid av ett år enligt svensk lag.

Ernst & Young AB omvaldes till revisor vid årsstämman 2020 för tiden till och med årsstämman 2021. Huvudansvarig är auktoriserade revisorn Jesper Nilsson.