Visselblåsning.

Klarna har en process för visselblåsning för att kunna rapportera oegentligheter. Medarbetare, uppdragstagare och andra kan rapportera iakttagelser som rör beteenden som bedöms kunna vara oetiska eller olagliga.

Identiteten på den som rapporterar kommer att hållas hemlig i uppföljning, förfrågningar och diskussioner i ärendet såvida Klarna inte är skyldiga enligt lag att röja identiteten på den som rapporterar. Skulle så vara fallet kommer personen som rapporterar att bli informerad därom. Den som rapporterar riskerar inte att drabbas av några konsekvenser av rapporteringen, vare sig vid tidpunkten för rapportering eller i efterhand.


Extern tjänst för visselblåsning

Rapportering av iakttagelser kan göras helt anonymt via den digitala tjänsten WhistleB. Tjänsten ligger helt utanför Klarna och uppfyller de högsta säkerhetskraven när det gäller kryptering, datasäkerhet och skydd av visselblåsares anonymitet.

Länk till WhistleB