Corporate Social Responsibility.

Vår strategi – De tre O:na

Klarnas CSR-arbete är uppbyggt kring tre O:n; Openness, Opportunity och Originality. Vi vill vara med och skapa en värld där människors vardagsliv är enklare och mer smOOOth.

Openness – Öppenhet

Vi tror på att vara enkla och tydliga i allt vi gör vilket bland annat innebär att vara öppna och transparenta med våra kunder och handlare. Inga klurigheter. Inga konstigheter.

Läs mer

Opportunity – Möjlighet

Vi vill ändra hur världen betraktar betalningar och shopping, men vi vill göra det på ett sätt som skapar socialt värde, ökar mångfalden och hjälper alla att nå sina mål – oavsett bakgrund.

Läs mer

Originality – Originalitet

Vi tror på att hylla innovation inom teknologin. Ja, vi är ett teknikföretag, men vår framgång bygger lika mycket på fantasi som på algoritmer och appar.

Därför stödjer vi stolt kreativa initiativ både internt och externt.

Läs mer