Openness – Öppenhet.

Transparens och tydlighet

Idag är världen tillräckligt komplex och förvirrande som den är och vi vill inte bidra till att förstärka det. En del av att vara smoooth innebär att vara transparent och tydlig med hur Klarna fungerar, och därför säkerställa att alla alltid vet vad som gäller i relation till oss.

Det betyder att informationen om våra produkter och villkor ska vara tydlig, men också att vi arbetar tätt tillsammans med våra partners, t.ex. handlare och e-handelsplattformar, för att säkerställa att de också tillhandahåller tydlig information. Vi är tydliga kring våra kreditvillkor och vår kreditbedömningsprocess samt ser till att hålla kontakt med dig som kund så att du vet när en betalning behöver göras. Om något är oklart finns vi alltid här för att hjälpa till och svarar gärna på dina frågor.

Om du undrar över något kan du hitta svar på de vanligaste frågorna på https://www.klarna.se/se/kundservice/. Du är självklart också alltid välkommen att höra av dig till vår kundservice.

Ansvarsfull utlåning

Klarna är fast beslutna att alltid låna ut pengar ansvarsfullt och vara öppna och transparenta när vi kommunicerar med våra kunder. Våra produkter handlar om val, och erbjuder kunder flexibilitet och möjligheten att själv bestämma när och hur köpet ska betalas vilket kan vara extra välkommet t.ex. vid engångs- eller oförutsedda köp.

Vi gör en kreditprövning på kunder som önskar använda våra produkter Betala direkt, fakturabetalning (Betala sen) och delbetalning (Dela upp), och erbjuder endast kredit till de som uppfyller våra krav. Kreditprövningen gör att vi kan bedöma din förmåga som kund att betala. Vid en kreditprövning behöver vi ibland inhämta en kreditupplysning för att fastställa betalningsförmågan.

När vi inhämtar en kreditupplysning görs en bedömning utifrån den informationen, kundens kredit/betalningshistorik samt flertalet andra faktorer – inklusive tidpunkten för köpet. En sådan upplysning påverkar inte din kreditvärdighet och är endast synlig för dig och oss, men inte hos någon annan kreditgivare.

Dataskydd

Vi vill att alla våra kunder ska känna tillit till oss. Dataskydd är en viktig del inom detta och för oss är det viktigt att hantera våra kunders personuppgifter med största möjliga omsorg.

Klarna har ett dataskyddsteam där samtliga anställda är specialister på dataskyddsfrågor, och ett dedikerat kundserviceteam som fungerar som en förlängd arm för att hjälpa dig med dataskyddsrelaterade frågor.

Om du önskar mer information kring hur vi på Klarna värnar om våra kunders integritet kan du läsa mer på https://www.klarna.com/se/dataskydd/

Inkasso och klagomål

Vi gör det så enkelt som möjligt att hålla reda på betalningar, men vi vet också att en del kunder kan uppleva bekymmer när det kommer till betalningar. Därför har vi ett team dedikerat till att arbeta med kunder som vi ser riskerar halka efter med sina betalningar och där vi tillsammans med dem tar fram en lämplig lösning.

Om du har några frågor om betalning eller avgifter är du alltid varmt välkommen att kontakta vår kundservice. Kontaktuppgifter finns längre ned på denna sida.

Vi gör allt för att du ska uppleva en smoooth känsla när du handlar med Klarna och därför är kundservice högt prioriterat. Om någonting trots detta går fel har vi en intern klagomålsprocess som säkerställer att eventuella klagomål hanteras på ett transparent, effektivt och rättvist sätt. Du kan läsa mer hur du kan lämna ett klagomål eller feedback på vår hemsida vid sektionen för vanliga frågor.

Rättvis behandling av kunder

För oss är det oerhört viktigt att behandla alla kunder rättvist samt att hjälpa de kunder som har ett särskilt behov av det. Vår kreditprövningsprocess säkerställer att kredit endast ges till de som bedöms ha möjlighet att göra återbetalningar på ett hållbart sätt, utan att det påverkar deras ekonomiska välbefinnande.

Utöver detta utbildas vår kundservicepersonal i att känna igen, identifiera och hjälpa kunder som potentiellt kan vara ekonomiskt sårbara. Vi har också en specialutbildad, engagerad medarbetare dedikerad till att hjälpa dessa kunder, vårt kundombud.