• Logga in som privatperson

    Webbversion
  • Logga in som handlare

    Logga in för att hantera dina beställningar, utbetalningsunderlag, statistik och allmänna inställningar.

Hållbarhet.

Engagemang på flera nivåer.

Smoooth shopping, det är det som driver oss här på Klarna. Vi vill inspirera till genomtänkta och säkra köp, och vi vill att det ska vara så tryggt och smidigt som möjligt att använda våra produkter och tjänster.

Idag använder 90 miljoner konsumenter och 250 000 återförsäljare över hela världen Klarna dagligen.

Men vi vill göra mer. Vi vill engagera oss i globala utmaningar som ekonomisk otrygghet, ojämlikhet, försämrad hälsa, och även hela våra gemensamma planets välmående. Vi är övertygade om att vi kan vara med och påverka och bidra till positiva förändringar inom alla dessa områden. Vi gör det med stor respekt och beslutsamhet, men också med stor optimism och en tro på att vi faktiskt kan vara med och skapameningsfull och bestående effekt.

Våra insatser styrs av tre fokusområden:

  • Planetens hälsa

  • Mångfald & inkludering

  • Ekonomiskt välmående

Syftet med våra insatser är att förändra vår egen verksamhet men också, i ett bredare perspektiv, kunna påverka hela finans- och e-handelsbranschen.

Läs mer om hur vi agerar på Planet Health, Diversity & Inclusion & Financial Wellness

Planetens hälsa.

Vi är övertygade om att vårt företags tillväxt går hand i hand med att vi är med och bidrar till lösningar för klimatets och planetens hälsa. Särskilt lösningar som bidrar till positiva klimatförändringar och säkerställer biologisk mångfald. Tillsammans med andra aktörer i branschen måste vi agera nu. Målsättningen är att förhindra långsiktiga skador på våra ekonomier och sätt att leva. Att ta tag i och hantera vår miljöpåverkan har högsta prioritet, och vi strävar efter att främja miljömedvetenhet och kunskap bland våra anställda, kunder och partners.

Vi ska minska våra utsläpp med 50% till 2030

En del av vårt klimatengagemang är målsättningen att minska våra egna utsläpp med 50% till 2030. Ett sätt att nå dit är genom att underlätta för våra leverantörer att minska sina bidrag av koldioxidutsläpp, vilket leder till att vi indirekt minskar vårt. Själva ska vi minska utsläppen för vår egen datalagring. Vi ska också kraftigt minska antalet affärsresor och bidra till mindre pendlande för våra anställda.

Give One – ett initiativ för planetens hälsa

Give One är utgångspunkten för Klarnas engagemang för planetens hälsa. Med Give One initiativet kan miljontals Klarna-användare över hela världen enkelt spåra sitt klimatavtryck. Genom att se mängden utsläpp som det man köper genererar, blir det också enklare att bidra till förändring. För att kickstarta initiativet investerar vi 10 miljoner US dollar i projekt som har hög effekt i arbetet med att bekämpa klimatförändringar och främja biologisk mångfald. Med Give One gör vi det lättare att agera för planeten. Läs mer om Give One här.

Mångfald & inkludering.

Vårt uppdrag är att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla människor får samma möjligheter att uppfylla sin fulla potential. Som anställd på Klarna ska man kunna vara den bästa versionen av sig själv.

Klarna ska vara en arbetsplats där människor behandlas med värdighet och respekt, oavsett bakgrund.

Vi ska på riktigt ta oss an fördomar och sociala frågor som inte bara påverkar Klarna, utan även hela vår industri och samhället i stort. Vårt engagemang måste åtföljas av meningsfulla handlingar, och vi ska skapa transparens genom att öppet prata om de utmaningar som väntar.

På Klarna ska vi säkra att alla får samma möjligheter för professionell och personlig utveckling. Vi vill främja en inkluderande företagskultur som välkomnar olika perspektiv till diskussionen och som förbinder människor från en mängd olika bakgrunder.

Vi är övertygade om att en mångsidig och inkluderande arbetsplats är värdefull för alla. Värdet ligger bland annat i att kunna behålla talanger, men det handlar också om att ha dialoger med våra partners för att lära av varandra och ständigt förbättra oss.

Balanserad könsfördelning 2025

Vi strävar efter jämställdhet och kommer att påskynda möjligheten för kvinnor att göra karriär. Senast 2025 ska Klarna ha en balanserad könsfördelning. Milstolpen är viktig för att vi själva ska driva på och skapa den förändring vi vill se. Eftersom ingenjörer utgör mer än 30% av våra anställda, och män är överrepresenterade i STEM i allmänhet, vet vi att detta är en branschfråga. Därför är det ännu viktigare att vi förändrar och förbättrar vår egen anställningsprocess och testar nya sätt att attrahera olika talanger, säkerställer lika lön och har en tydlig nolltolerans mot alla former av diskriminering och trakasserier.

Inkluderande och rättvisa anställningsrutiner

Vi utbildar våra rekryteringsteam kontinuerligt för att säkra inkluderande och rättvisa anställningar. Vi har också dedikerade rekryterare som enbart fokuserar på att hitta talanger på sätt som inte gjorts tidigare.

Strävan efter jämställdhet och insatser för att påskynda kvinnors karriär

Vi ska inrätta program för att stödja kvinnors utveckling i ledande befattningar.

Skapa medvetenhet och avslöja fördomar

Vi utvecklar kontinuerligt riktlinjer och erbjuder utbildning i mer inkluderande kommunikation, samtidigt som vi skapar processer och utbildar för att hantera omedvetna fördomar.

Nolltoleranspolicy

Vi har nolltolerans gällande diskriminering, trakasserier och mobbning, och vi har tydliga processer och tillvägagångssätt för att förhindra och rapportera eventuella överträdelser.

Ekonomiskt välmående.

Klarna skapades för att förenkla shopping och ge ett transparent alternativ till traditionella kreditprodukter. Våra produkter och tjänster ger konsumenterna kontroll över sina utgifter och vi ser till att man kan använda oss både ansvarsfullt och smidigt.

Vi uppmuntrar alltid till att ha noggrann koll på sin ekonomi, att vara uppmärksam på vad man handlar och att undvika impulsköp. Vi har också påbörjat ett initiativ som handlar om ekonomiskt välmående. Det inkluderar bland annat en hub för ansvarsfull utgiftshantering och Finansiella 101s.

För att ytterligare möjliggöra ekonomiskt välmående har vi gjort flera saker. I Sverige testade vi till exempel ett ‘Never Forget Test’, ett gratis quiz i appen för att hjälpa konsumenter att undvika påminnelseavgifter. I Storbritannien är vår största marknadsinvestering 2020 och 2021 Klarna Sense – ett initiativ specifikt utvecklat för att stödja ansvarsfull utgiftshantering och minska impulsköpen.

Vårt Influencer Council leder arbetet för att öka tydligheten när företag i vår bransch använder sig av influencers för att marknadsföra sina varumärken och produkter. Nya riktlinjer, som är tuffare än vad lagen kräver, kommer att lanseras inom kort och vi uppmuntrar resten av vår bransch att också engagera sig.

Ekonomiskt välmående kommer fortsätta vara ett viktigt ämne för oss.

Vill du lära dig mer?

Klicka här för att lära dig mer om våra åtaganden.