Donera till haven.

Donera till meningsfulla havsprojekt via vår partner Milkywire. Klarna matchar alla donationer under juni.

20 produkter

100,00 kr

milkywire.com

Alla havsprojekt

100,00 kr

milkywire.com

Alla havsprojekt

100,00 kr

milkywire.com

Love the Oceans

100,00 kr

milkywire.com

Love the Oceans

100,00 kr

milkywire.com

Blue Marine Foundation

100,00 kr

milkywire.com

Blue Marine Foundation

100,00 kr

milkywire.com

Nāmaka Conservation Science

100,00 kr

milkywire.com

Nāmaka Conservation Science

100,00 kr

milkywire.com

Baltic Seabird Project

100,00 kr

milkywire.com

Baltic Seabird Project

100,00 kr

milkywire.com

Alla havsprojekt

100,00 kr

milkywire.com

Alla havsprojekt

100,00 kr

milkywire.com

Mangrove Education Project

100,00 kr

milkywire.com

Mangrove Education Project

100,00 kr

milkywire.com

Blue Marine Foundation

100,00 kr

milkywire.com

Blue Marine Foundation

100,00 kr

milkywire.com

Pelagiska

100,00 kr

milkywire.com

Pelagiska

100,00 kr

milkywire.com

Marine Megafauna Foundation

100,00 kr

milkywire.com

Marine Megafauna Foundation

100,00 kr

milkywire.com

FoProBiM

100,00 kr

milkywire.com

FoProBiM

100,00 kr

milkywire.com

KMMREC

100,00 kr

milkywire.com

KMMREC

100,00 kr

milkywire.com

Alla havsprojekt

100,00 kr

milkywire.com

Alla havsprojekt

100,00 kr

milkywire.com

Mangrove Action Project

100,00 kr

milkywire.com

Mangrove Action Project

100,00 kr

milkywire.com

Blue Marine Foundation

100,00 kr

milkywire.com

Blue Marine Foundation

100,00 kr

milkywire.com

Sharks4Kids

100,00 kr

milkywire.com

Sharks4Kids

100,00 kr

milkywire.com

Blue Marine Foundation

100,00 kr

milkywire.com

Blue Marine Foundation

100,00 kr

milkywire.com

Wild Otters Research

100,00 kr

milkywire.com

Wild Otters Research

100,00 kr

milkywire.com

BEDS

100,00 kr

milkywire.com

BEDS

100,00 kr

milkywire.com

Alla havsprojekt

100,00 kr

milkywire.com

Alla havsprojekt