Πώς αντιμετωπίζω προβλήματα από σφάλματα του Shopify;

“Ωχ” σφάλμα

Το “Ωχ” σφάλμα προκύπτει κυρίως όταν τα Klarna API credentials δεν ταιριάζουν με αυτά του Spotify καταστήματός σας. Δοκιμάστε να αντιγράψετε τα αποθηκευμένα credentials από το Portal επιχειρήσεων της Klarna και να τα επικολλήσετε τόσο στις ρυθμίσεις των εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής όσο και στην εφαρμογή πληρωμών Klarna Payments στο Spotify κατάστημά σας.

Σφάλμα “Δεν υπάρχουν διαθέσιμες μέθοδοι”

Αυτό σημαίνει ότι η παραγγελία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή με την μέθοδο πληρωμής της Klarna που έχετε στο κατάστημά σας.

Email σφάλματος ολοκλήρωσης από Shopify

Εάν λάβατε email που σας ενημερώνει ότι “Κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της παραγγελίας Shopify XXX/ Αριθμός παραγγελίας Klarna XXX για το κατάστημα NXXXXX παρουσιάστηκε σφάλμα”, ελέγξτε την παραγγελία από το εργαλείο διαχείρισης Shopify (admin tool) και από το Portal επιχειρήσεων της Klarna για να προσδιορίσετε την αιτία του σφάλματος.
Το email σφάλματος ολοκλήρωσης σας ειδοποιεί ότι η ολοκλήρωση μιας παραγγελίας απέτυχε. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι μια παραγγελία έχει λήξει ή στο ότι έχει ήδη οριστικοποιηθεί στο Portal επιχειρήσεων.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον αναλυτικό οδηγό μας Shopify.retailers

Ήταν χρήσιμο αυτό το κείμενο;

Ναι
Όχι