Αγορές

 • Σύνδεση ως ιδιώτης

  Συνέχεια στον browser

  Συνδεθείτε για να δείτε τις αγορές σας, τις επόμενες δόσεις σας και να πληρώσετε πανεύκολα με ένα κλικ.

 • Σύνδεση επιχειρήσεων

  Συνδεθείτε για να διαχειριστείτε τις παραγγελίες σας, τις αναφορές των πληρωμών, τα στατιστικά σας και τις γενικές ρυθμίσεις.

Κώδικας Δεοντολογίας

Τι είναι ο Κώδικας Δεοντολογίας;

Ο Κώδικας Δεοντολογίας, βάσει του νόμου 4224/2013, καταρτίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) και αφορά τη διαχείριση των ληξιπρόθεσμων και μη εξυπηρετούμενων δανείων φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Ο Κώδικας Δεοντολογίας αναθεωρήθηκε πρόσφατα με την

(Πράξη της ΤτΕ).

Πώς εφαρμόζεται ο Κώδικας Δεοντολογίας στη σχέση μου με την Klarna;

Η Klarna συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας, όπως αυτός ισχύει για τις δραστηριότητές της.

Ειδικότερα, δεδομένου ότι οι απαιτήσεις της Klarna έναντι οποιουδήποτε Δανειολήπτη δεν υπερβαίνουν ανά πάσα στιγμή το ποσό των 1.000 ευρώ για φυσικά πρόσωπα ή/και το ποσό των 5.000 ευρώ, οι δραστηριότητες της Klarna στην Ελλάδα εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας επίλυσης καθυστερήσεων που προβλέπεται στην Πράξη της ΤτΕ και, ως εκ τούτου, η Klarna δεν έχει καμία υποχρέωση να υποβάλει σε οποιονδήποτε Δανειολήπτη τυχόν πρόταση για ανοχή ή άλλη λύση ή/και να ακολουθήσει οποιαδήποτε σχετική διαδικασία, όπως ορίζεται στην Πράξη της ΤτΕ (υπό το κεφάλαιο 3).

Ωστόσο, η Klarna εφαρμόζει τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας σχετικά με το κεφάλαιο των γενικών αρχών, πολιτικών και διαδικασιών που αφορούν την επικοινωνία της Klarna με τους Δανειολήπτες.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας, την εφαρμογή του στις δραστηριότητες της Klarna καθώς και γενικά την πολιτική της Klarna απέναντι σε δανειολήπτες με οικονομικές δυσκολίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στο

. Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να έρθετε σε επαφή μαζί μας μέσω των καθορισμένων σημείων επικοινωνίας.

Πώς να επικοινωνείτε με την Klarna - ποια είναι τα καθορισμένα σημεία επικοινωνίας;

Η Klarna συμβουλεύει τους Δανειολήπτες της να διατηρούν ανοιχτή τη γραμμή επικοινωνίας τους μαζί της, παρέχοντας ενημερωμένα στοιχεία επικοινωνίας και απαντώντας άμεσα στις κλήσεις και τις επιστολές της τελευταίας, με στόχο πάντα την εξεύρεση της καταλληλότερης λύσης που θα τους βοηθήσει να συνεχίσουν να αποπληρώνουν τις οφειλές τους.

Για τους σκοπούς του Κώδικα Δεοντολογίας και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ισχύουσες πολιτικές και διαδικασίες της Klarna ή/και για την αποστολή επιστολών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα καθορισμένα σημεία επαφής.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προγράμματος συνομιλίας (chat), τηλεφώνου ή επιστολής. Τα στοιχεία επικοινωνίας διατίθενται

.

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για συμβουλές;

Κάθε δανειολήπτης μπορεί να ζητήσει συμβουλευτική βοήθεια και πληροφορίες από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ή τρίτα μέρη της επιλογής του. Αρμόδια συμβουλευτικά όργανα είναι:

(a) το Κέντρο Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.) ή το Γραφείο Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (Γ.Ε.Υ.Δ.) του δήμου, όπου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία του δανειολήπτη,

(b) το αρμόδιο Εμπορικό ή Επαγγελματικό Επιμελητήριο ή οι αρμόδιοι Επαγγελματικοί Σύλλογοι ή το Ινστιτούτο Θεσμικών Κοινωνικών Εταίρων,

(c) ο Συνήγορος του Καταναλωτή:

Διεύθυνση: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 144, 11471, Αθήνα, 

Τηλ: 210-6460862 / 210-6460814 / 210-6460612 / 210-6460734 / 210-6460458, 

Φαξ: 210 6460414, 

E-mail:

,

Διεύθυνση ιστοτόπου:

;

(d) κάθε Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής βάσει του άρθρου 7 του νόμου 3898/2010 και οποιοδήποτε από τα επίσημα ελληνικά Κέντρα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, τα οποία μπορείτε να βρείτε

,

(e) η Ελληνική Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή:
Διεύθυνση: Πλατεία Κάνιγγος, 10181 Αθήνα,
Τηλ. 1520,

Διεύθυνση ιστοτόπου:

;

(f) το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών:

Διεύθυνση: Βασιλέως Ηρακλείου 32, Θεσσαλονίκη 54624.

Τηλ. 2310 233333, 2310 269449,

Διεύθυνση ιστοτόπου:

.

Σχετικές πληροφορίες είναι, επίσης, διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (

).

Τι είδους δεδομένα θα ζητήσει η Klarna από εμένα;

Για τους σκοπούς της καταχώρισης και της ενημέρωσης των στοιχείων του Δανειολήπτη, της τήρησης τυχόν εσωτερικών ή εξωτερικών κανόνων καταγραφής και πολιτικών επικοινωνίας καθώς και για τον γενικότερο χειρισμό τυχόν οφειλών, η Klarna ενδέχεται, μεταξύ άλλων, να ζητήσει από τους Δανειολήπτες τα έγγραφα που παρατίθενται παρακάτω.

Δικαιολογητικά που ενδέχεται να ζητηθούν

Ο Δανειολήπτης υποχρεούται να υποβάλει στην Klarna οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ή έγγραφο, το οποίο είτε αποδεικνύει τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που επικαλείται, είτε κρίνεται από την Klarna απαραίτητο.

 • Στοιχεία επικοινωνίας και ταυτοποίησης,

 • Διεύθυνση 

 • Στοιχεία αναφορικά με την εργασία (συμπεριλαμβανομένων τυχόν βεβαιώσεων μισθοδοσίας),

 • Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και οικονομικά στοιχεία,

 • Άλλα ειδικά δικαιολογητικά κατά περίπτωση (π.χ. αποδεικτικό ανεργίας, αποδεικτικό τυχόν προβλημάτων υγείας κλπ.).

Χρειάζομαι πρόσθετη υποστήριξη για τη διαχείριση των οικονομικών μου. Τι πόροι είναι διαθέσιμοι για εμένα;

Εάν αντιμετωπίζετε οικονομικές δυσκολίες ή δυσκολίες πληρωμής, κάνατε ένα σπουδαίο πρώτο βήμα αναζητώντας πρόσθετη υποστήριξη. Η Klarna δεσμεύεται απολύτως να σας βοηθήσει, εάν βρεθείτε απροσδόκητα αντιμέτωποι με οικονομικές δυσκολίες ή εάν χρειάζεστε κάποια πρόσθετη υποστήριξη κατά τη χρήση της Klarna.

Σε περίπτωση που βρίσκεστε σε αυτήν την κατάσταση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών. Τα μέλη της είναι εκπαιδευμένα, ώστε να σας βοηθήσουν με ευαισθησία, σεβασμό και κατανόηση. Εναλλακτικά, εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να ορίσετε κάποιον, όπως ένα μέλος της οικογένειας ή τον σύντροφό σας ή ένα πρόσωπο εμπιστοσύνης, για να συνομιλεί ή να αλληλογραφεί με την Klarna εκ μέρους σας (Αρχή Τρίτου Μέρους).

Εκτός από τις συμβουλές που είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε σχετικά με τις αγορές που πραγματοποιείτε χρησιμοποιώντας την Klarna, μπορείτε ακόμα να επικοινωνήσετε με ειδικά εκπαιδευμένους εμπειρογνώμονες στους συμβουλευτικούς οργανισμούς υποστήριξης που αναφέρονται παραπάνω, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για να σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε καλύτερα τα οικονομικά σας.

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Κεντρικά γραφεία: Στοκχόλμη, Σουηδία. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Στοκχόλμη. Αριθμός οργανισμού: 556737-0431