Τι είναι η ημερομηνία λήξης της παραγγελίας και πώς μπορώ να την παρατείνω;

Είναι η ημερομηνία κατά την οποία λήγει μια παραγγελία. Η ημερομηνία λήξης της παραγγελίας εμφανίζεται στη σελίδα της παραγγελίας, δίπλα στην ημερομηνία δημιουργίας της. Μπορείτε να παρατείνετε την ημερομηνία λήξης εφόσον η παραγγελία δεν έχει ήδη λήξει. Επίσης από την καρτέλα Λήγουν σύντομα στις Παραγγελίες μπορείτε να παρακολουθείτε πιο εύκολα όλες τις παραγγελίες που δεν έχουν οριστικοποιηθεί.

Η ημερομηνία λήξης υπάρχει για την προστασία του πελάτη σας, διασφαλίζοντας ότι οι παραγγελίες δεν θα παραμεληθούν. Εάν η παραγγελία λήξει, το ποσό θα επιστραφεί στον πελάτη σας και τυχόν υπάρχουσα οφειλή θα διαγραφεί.

Για να παρατείνετε την ημερομηνία λήξης της παραγγελίας, πηγαίνετε στις Παραγγελίες στο Portal επιχειρήσεων. Επιλέξτε την παραγγελία που θέλετε να παρατείνετε κάνοντας τικ στο κουτάκι δίπλα στον αριθμό παραγγελίας της Klarna. Πατήστε το κουμπί “Παράταση ημερομηνίας λήξης” και επιβεβαιώστε.

Είναι καλό να γνωρίζετε: μπορείτε να παρατείνετε την παραγγελία μέχρι 6 μήνες. Μετά από αυτό το διάστημα, θα πρέπει να δημιουργήσετε την παραγγελία εξ αρχής.

Ήταν χρήσιμο αυτό το κείμενο;

Ναι
Όχι