Τι είναι η Ταυτότητα επιχείρησης;

Η Ταυτότητα επιχείρησης (MID) είναι ένας μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης που δίνεται σε κάθε εμπορική επιχείρηση που χρησιμοποιεί την Klarna. Αποτελείται από ένα γράμμα ακολουθούμενο από αριθμούς (για παράδειγμα K963369).

Μπορείτε να βρείτε την MID σας στη σελίδα πληροφοριών του Καταστήματός σας από την ενότητα Ρυθμίσειςστο Portal επιχειρήσεων.

Ήταν χρήσιμο αυτό το κείμενο;

Ναι
Όχι