Vásárlás

 • Privát bejelentkezés

  Folytatás a böngészőben

  Jelentkezz be vásárlásaid és közelgő kifizetéseid áttekintéséhez, és rendezd azokat könnyedén, már egy kattintással.

 • Üzleti bejelentkezés

  Jelentkezz be a megrendeléseid, kifizetési jelentéseid, üzleti statisztikáid és általános beállításaid kezeléséhez.

Panaszok

Minden ügyfelünk fontos számunkra, és mindenkinek joga van arra, hogy magas minőségű szolgáltatást és probléma esetén segítséget kapjon.

Ha valami nem a terv szerint történt, kérjük, fordulj

. Minden problémát és félreértést igyekszünk megoldani. Amennyiben bármilyen megjegyzésed van, azt a megfelelő csapatnak továbbküldjük majd. Ha nem vagy elégedett a csapatunk által nyújtott támogatással, az alábbi lépéseket követve hivatalos panaszt tehetsz.

1. Küldd el a panaszod Klarnának

Panaszok azok az igények amelyek a Klarna magatartásával, tevékenységével, mulasztásaival vagy szolgáltatásaival kapcsolatosak, amelyek egy szerződés megkötése előtt vagy azzal összefüggésben, a szerződés során, vagy a szerződéses kapcsolat megszűnésekor vagy azt követően történtek.

Panasz a következő módok egyikén tehető:

 • Szóban - egy az

  folytatott telefonbeszélgetés során.

  • Ügyfélszolgálati részlegünk jelenlegi nyitvatartási idejét a fenti hivatkozásra kattintva tekintheted meg.

 • Elektronikusan - csevegéssel a

  használva az ügyfélszolgálat nyitvatartási idején belül, vagy bármikor a található dedikált űrlapot használva.

 • Postán - panaszod beküldésére postán is lehetőséged van, ehhez használd a következő címet: Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Svédország

 • Videóhívás - megkérheted Klarnát, hogy hívjanak vissza téged, majd a videókapcsolaton keresztül közvetlenül a panaszkezelési csapatunk felé rögzítheted a panaszodat.

 • Meghatalmazott útján - amennyiben egy meghatalmazott útján kívánsz eljárni, az erről szóló meghatalmazást egy közokiratba vagy egy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalnod.

A panaszt a következő módok egyikén kezeljük majd (a beküldés módjától függően).

Szóbeli panaszok

Klarna törekszik minden panasz gyors, hatékony és konstruktív megoldására. Klarna igyekszik továbbá már az első kapcsolatfelvétel során megoldani a problémákat.

Ha nem értesz egyet a telefonon kezelt panaszod eredményével, akkor Klarna írásbeli jelentést készít majd arról, amelyhez a válaszát is csatolja. Klarna a telefonbeszélgetés során megad majd neked egy a panaszodhoz tartozó azonosítószámot.

Kérünk vedd figyelembe, hogy a telefonon tett panaszokról hangfelvételt készítünk, amelyet öt évig megőrzünk. Kérés esetén a hangfelvételt, vagy a hangfelvételről készült írásos jelentést a hívást követően a törvényben meghatározott időszakon belül bocsáthatjuk rendelkezésedre.

Azon szóbeli panaszok esetén, amelyek nem oldhatók meg azonnal, Klarna az írásbeli panaszokhoz meghatározott időkeretnek megfelelően jár el.

Írásbeli panaszok

Ha a webes űrlapon, levélben vagy a csevegést használva küldöd be a panaszod, Klarna megerősíti majd annak beérkezését, és ismerteti a panaszkezelési folyamattal kapcsolatos információkat.

Amennyiben Klarna-ügyfélszolgálat élő csevegés funkcióját használva emelsz panaszt, Klarna megpróbálja azonnal megoldani a problémát. Ha nem értesz egyet a csevegésen keresztül kezelt panaszod eredményével, akkor Klarna egy az eredeti választ tartalmazó írásbeli jelentést készít majd a panaszodról, amelyet a csevegést követően küldünk el neked.

Klarna a panasz fogadását követő 30 napon belül egy indoklással ellátott választ küld majd neked.

Klarna írásbeli panaszodra a gyorsabb megoldás érdekében e-mailben válaszol majd. Az eredeti panaszod során természetesen kérheted, hogy postai úton válaszoljunk neked.

A panasz elutasítása vagy a 30 napos törvényes válaszadási idő leteltét követően az alábbiakban leírt folyamatnak megfelelően lehetőséged van jogorvoslatot kérni.

Ha elégedetlen vagy Klarna végleges döntésével, akkor az alábbi lépéseket követve lehetőséged van a panaszod pártatlan felülvizsgálatát kérni.

2. Fogyasztói ombudsman

Miután megkaptad ügyfélszolgálatunktól a panaszodra adott végső választ, lehetőséged van a Klarna fogyasztói ombudsmanjához fordulni a döntés elleni fellebbezés céljából. A fogyasztói ombudsman a hagyományos ügyfélszolgálati csapatoktól függetlenül működik, és feladata, hogy Klarnán belül az ügyfelek érdekében tevékenykedjen. A fogyasztói ombudsman kivizsgálja azokat a panaszokat, amelyek kezelésével az ügyfelek korábban nem voltak elégedettek, valamint elősegíti a problémák pártatlan és elfogulatlan megoldását.

A fogyasztói ombudsman alaposan megvizsgálja a panaszt, majd végső értékelést készít.

Mielőtt panaszodat további jogi útra terelnéd, nem kötelező felvenni a kapcsolatot a Klarna fogyasztói ombudsmanjával.

3. Ha még mindig elégedetlen vagy

Ha Klarna megoldása vagy a Klarna fogyasztói ombudsmanjának panaszoddal kapcsolatos felülvizsgálata nem felel meg az elvárásaidnak, akkor jogodban áll az ügyet a svéd Fogyasztói Jogviták Országos Testületének (The National Board for Consumer Disputes, ARN) jelenteni. Klarna részt vesz az ARN vitarendezési eljárásában, valamint követi a tárgyalt esetekre vonatkozó javaslataikat.

Kapcsolatfelvétel a svéd Fogyasztói Jogviták Országos Testületével:

Weboldal:

Cím: PO Box 174, 101 23 Stockholm, Sweden

Az Európai Bizottság online felülete egy online teret kínál a nemzeti határokon átnyúló, az e-kereskedelemben felmerült viták bíróságon kívüli megoldására. A felületet használva lehetőséged van az ügyedet az EU összes hivatalos nyelvén benyújtani. A felületet ezen a

keresztül érheted el.

Magyarországon lehetőséged van továbbá a következő testületekhez is fordulni:

 • Pénzügyi Békéltető Testület (PBT). A szerződések megkötésével, érvényességével, jogi vonatkozásaival és megszűnésével kapcsolatos bármely vitával, illetve a szerződésszegéssel és a kapcsolódó jogi következményekkel kapcsolatos esetek ügyében az ügyfél a Pénzügyi Békéltető Testülethez fordulhat.

  •  A Pénzügyi Békéltető Testület elérhetőségei:
   Irodacím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 6.
   Postacím: 1525 Budapest, BKKP Pf.: 172
   Telefonszám: (+36 80) 203-776
   E-mail-cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu
   Weboldal:

 • A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ügyfélszolgálatát olyan esetekben keresheted fel, amikor a panaszod elutasítják, vagy  Klarna elmulasztja a válaszadásra szabott határidőt. Ekkor az ügyfél a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény szerinti fogyasztóvédelmi szabályok megsértése miatt eljárást kezdeményezhet a Magyar Nemzeti Bank felügyelő hatóságánál.

  • A Magyar Nemzeti Bank elérhetőségei:
   Cím: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.;
   Postacím: 1534 Budapest, BKKP Pf.: 777
   Telefonszám: (+36 80) 203-776;
   E-mail-cím:


   Weboldal:

  • Az ügyfél kérésére a Klarna díjmentesen elküldi a Pénzügyi Békéltető Testület vagy az MNB fogyasztóvédelmi eljárásának megindítására irányuló kérelem benyújtásához szükséges, az MNB weboldalán közzétett űrlapsablonokat.

 • Bíróság. Az ügyfélnek a magyar polgári perrendtartás szerint joga van bíróságra vinni az ügyet.

Panaszkezelési eljárásunk másolatát

töltheted le.

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Székhely: Stockholm, Svédország. Minden jog fenntartva. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Szervezeti szám: 556737-0431