Feedback og klager.

Jeg ønsker at give jer feedback. Hvordan kan jeg gøre det?

Vi sætter stor pris på feedback, da vi hele tiden går efter at yde den bedste service. Vi vil meget gerne høre vores kunders mening omkring oplevelsen af vores produkt og Klarna som firma.

Alt efter hvilken slags feedback du har, bliver din henvendelse behandlet af en bestemt afdeling. Den person/gruppe, som er ansvarlig for produktet/tjenesten, vil se nærmere på, om det er muligt at forandre eller forbedre produktet/tjenesten ud fra din feedback. Vi kan ikke love, at der sker forandringer med det samme, men vi vender selvfølgelig tilbage til dig uanset hvad. Du kan give dine synspunkter til vores team, som dagligt arbejder med kundetilfredshed, på service@klarna.dk.

Jeg er utilfreds og vil gerne sende en klage

Hvis du er utilfreds med behandlingen af din henvendelse, anbefaler vi, at du ringer til kundeservice. Vi har erfaret, at de fleste misforståelser og problemer bliver løst, når man taler med hinanden.

Jeg er ikke tilfreds med behandlingen af min henvendelse

Hvis du stadig er utilfreds efter at have været i kontakt med vores kundeservice, kan du få din sag vurderet af den ansvarlige for kundetilfredshed hos Klarna. Send din klage via e-mail til service@klarna.dk sammen med dine kontaktoplysninger og et fakturanummer (hvis du har et). Beskriv din henvendelse med så mange detaljer som muligt, så bliver det lettere at behandle den. Din henvendelse vil blive nøje undersøgt endnu en gang, og du vil bagefter blive informeret om Klarnas endelige beslutning og syn på sagen.

Hvis du ikke er tilfreds med Klarnas håndtering af sagen, kan du vælge at kontakte Forbrugerklagenævnet. Mere information findes på www.forbrug.dk. Du har også mulighed for rådgivning via Forbrugerombudsmanden på www.forbrugerombudsmanden.dk.

Oplysninger til forbrugeren om tvistbilæggelse:

Hos Klarna arbejder vi hårdt for at sikre, at vores kunder er tilfredse med vores tjenester. Skulle du imidlertid være utilfreds med vores tjenester, og sagen ikke kan løses med vores kundeservice, kan du forelægge din tvist for det svenske forbrugerklagenævn (Almänna reklamationsnämden – ARN). ARN har kompetence til at behandle tvister, som indbringes af forbrugere fra alle EU-lande. Vi ønsker og er forpligtet til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer i ARN. Du kan indsende din tvist til ARN på svensk eller via ODR-platformen (se nedenfor) på et hvilket som helst officielt EU-sprog (f.eks. dansk).

Du kan kontakte ARN på følgende måder:

Websted: https://arn.se/om-arn/Languages/english-what-is-arn/
Adresse: Postbox 174, 101 23 Stockholm, Sverige

ODR-platformen

Fra og med den 15. februar 2016 stiller Europa-Kommissionen en platform til rådighed til online udenretlig tvistbilæggelse (den såkaldte ODR-platform). ODR-platformen fungerer som kvikskranke for udenretlig tvistbilæggelse, der udspringer af online salgs- og tjenesteydelseskontrakter. Der er adgang til ODR-platformen via linket https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Herefter vil din tvist blive forelagt det kompetente tvistbilæggelsescenter.