Klarnas køberbeskyttelse.

info

For at tage de nødvendige forholdsregler i forhold til det voksende COVID-19-udbrud annullerer nogle forhandlere visse tjenester, som du muligvis har købt.

Kontakt venligst din forhandler for at spørge til status på din begivenhed eller i tilfælde af rejser, for at spørge om status på reservationen.

Hvis du allerede har betalt for billetten, refunderer Klarna kun bestillinger, i det omfang Klarna vil blive refunderet af forhandleren.

Hvis du endnu ikke har betalt for billetten, har vi sat din faktura eller betalingsplan på pause i 30 dage for at give dig tid til at løse problemet sammen med forhandleren.

Klarnas køberbeskyttelse gælder imellem dig som bosiddende i Danmark og Klarna. I denne sammenhæng er køberbeskyttelsen en service, der tilbydes af Klarna til at hjælpe dig ved bestilling af fysiske varer, f.eks. i tilfælde af modtagelse af defekte varer og dækker således ikke tjenester som begivenheder, kuponer eller rejsetjenester.

Vi beder dig om at kontakte din forhandler direkte for at løse eventuelle problemer, du måtte have i din ordre. Hvis din forhandler opdaterer din ordre, vil det automatisk blive reflekteret i vores systemer og i din Klarna-app.

Hvis varen ikke kommer frem

Hvis du ikke får din bestilling, behøver du naturligvis ikke betale.

Har du valgt faktura eller afbetaling via Klarna? Så behøver du ikke betale, før du modtager dine varer. Trækker det ud? Sådan gør du:

 1. Dobbelttjek, at du ikke har overset en besked om levering fra postvæsenet/fragtfirmaet.
 2. Hvis du har valgt at betale med faktura, kan du rykke betalingsdatoen 10 dage frem. Det kan du enten gøre selv via vores selvbetjening Mine sider eller ved at kontakte kundeservice.
 3. Hvis du stadig ikke har modtaget varerne, når den nye betalingsdato nærmer sig (eller når den månedlige faktura, hvor dit køb er specificeret, skal betales), skal du kontakte butikken, hvor du har købt varerne, for at høre, hvor de er blevet af.
 4. Hvis problemet stadig ikke løser sig, kan du kontakte vores kundeservice, så vi kan hjælpe dig med at finde ud af, hvor dine varer er blevet af. Mens vi undersøger, hvad der er sket, behøver du ikke betale. Hvis det viser sig, at du ikke har fået leveret varerne, behøver du ikke betale til Klarna. Bemærk undtagelsen nedenfor.

Har du allerede betalt?

Det kan naturligvis ske, at du har betalt varerne, inden de leveres. Det kan være fordi, du enten har betalt med kort eller via netbank eller ganske enkelt har betalt din faktura tidligere. Sådan gør du:

 1. Dobbelttjek, at du ikke har overset en besked om levering fra postvæsenet/fragtfirmaet, eller at postvæsenet ikke har afleveret bestillingen til dig.
 2. Kontakt butikken, hvor du har købt varerne, for at høre, hvor de er blevet af.
 3. Hvis problemet ikke løser sig, skal du kontakte Klarnas kundeservice. Hvis du har betalt, men ikke har modtaget dine varer, undersøger Klarna, hvad der er sket, og hvor dine varer er blevet af. Hvis det ud fra de fremlagte omstændigheder viser sig, at du ikke har fået varerne leveret, tilbagebetaler vi det indbetalte beløb til dig.
Der findes undtagelser:
 • Hvis du ikke selv har medvirket til at gøre det muligt for sælgeren at levere varerne til dig
 • Hvis varerne f.eks. er leveret til et afhentningssted eller et andet sted, og du selv (eller en person, som du har givet fuldmagt til) ikke afhenter dem, selvom du har fået besked om, at de er ankommet.

Et andet eksempel er, hvis en person, som du har givet fuldmagt til, har afhentet varerne på det anviste afhentningssted, men varerne herefter ikke når frem til dig (hvilket kan ske, hvis du har købt spiritus i udlandet, og den bliver beslaglagt af det danske toldvæsen, fordi du ikke har betalt de danske spiritusafgifter).

Din bestilling kommer frem, men varen er fejlbehæftet

Du behøver ikke at betale, hvis varerne er fejlbehæftede.

Når du vælger faktura eller afbetaling som betalingsmetode, kan du vente med at betale, til du har fået dine varer hjem. Så kan du undersøge dem og konstatere, at alting er, som det skal være, inden du betaler. Hvis du opdager, at alting ikke er i orden:

 1. Kontakt vores kundeservice, så vi kan flytte betalingsfristen.
 2. Snak med butikken, hvor du har købt varen, og prøv at løse problemet i samarbejde med dem.
 3. Kontakt Klarnas kundeservice inden den nye betalingsfrist overskrides, hvis du ikke kan løse problemet med butikken. Vedlæg de dokumenter (f.eks. ordrebekræftelser og billeder), som efter din mening er nødvendige for at dokumentere fejlen. Så skal du kun betale Klarna, hvis vi efter grundige undersøgelser mener, at din indvending ikke er korrekt.

For at undgå, at Klarna udsender rykkere, beder vi dig underrette os om dine indvendinger hurtigst muligt.

Har du allerede betalt?

Det kan være, at du allerede har betalt dine varer inden leveringen, eller inden du opdager, at varerne er fejlbehæftede. Så skal du gøre følgende:

 1. Snak med butikken, hvor du har købt varen, og prøv at løse problemet i samarbejde med dem.
 2. Hvis I ikke kan finde en løsning, skal du kontakte vores kundeservice inden for den lovbestemte reklamationsfrist, så vi kan undersøge din indsigelse. Hvis undersøgelsen viser, at der ud fra de fremlagte beviser og fremførte omstændigheder er fejl ved varerne, tilbagebetaler vi det indbetalte beløb.

Fortryder du dit køb?

Hvis du i henhold til lov (2005:59) om fjernsalg og aftaler uden for fast forretningssted har ret til at fortryde dit køb, vil Klarna naturligvis tilbageføre allerede gennemførte betalinger. Vi vil måske nedsætte det refunderede beløb i henhold til din aftale med butikken (f.eks. hvis I er blevet enige om, at du skal betale forsendelsesudgifterne ved returnering), eller hvad der ellers følger af den gældende lovgivning (såsom fradrag for værdiforringelse af varer, som du har brugt ud over det tilladte i henhold til fortrydelsesretten, eller et forholdsmæssigt beløb for brug af en tjeneste, som du har benyttet).

Sælger er forpligtet til at underrette dig, hvis du har ret til at fortryde dit køb, og om, hvordan du skal forholde dig for at benytte denne fortrydelsesret. Fortrydelsesretten er en ret, som du som forbruger har ifølge lovgivningen, og den kan ikke frasiges efter aftale med sælger.

Husk også på, at fortrydelsesretten ikke gælder for alle typer af varer og tjenester. Blandt undtagelserne fra lovens bestemmelser om fortrydelsesret er f.eks. aftaler om persontransport (såsom flybilletter) og varer, der er fremstillet i henhold til dine anvisninger, eller som på anden måde har fået et tydeligt personligt præg.

Forhold til e-butikken (hvor du har foretaget dit køb)

Bemærk venligst, at vi i dette dokument kun beskriver Klarnas processer for håndtering af disse tilfælde. Selvom e-butikkerne ofte følger vores anbefalinger og de beslutninger, vi træffer i de enkelte sager, kan vi ikke garantere, at e-butikkerne ikke selv gør et betalingskrav gældende over for dig, uden at Klarna er involveret, f.eks. når vi har valgt at tilbagesende en fordring til butikken på grund af en tvist. Hvis du og sælger herefter når til enighed om betalingskravet, eller hvis tvisten prøves ved en anden instans (f.eks. et brancheklagenævn eller en domstol), og deres beslutning falder ud til e-butikkens fordel, har e-butikken mulighed for at genfremsætte betalingskravet via Klarna.

Forhold til relevant lovgivning samt aftale med anden betalingsleverandør

Bemærk, at oplysninger i dette dokument ikke påvirker dine rettigheder som forbruger i henhold til lovgivningen eller i øvrigt andre rettigheder, som du kan have ifølge aftaler med andre betalingsleverandører (f.eks. kortbetalinger), som tilbydes af Klarna i e-butikkens kasse.