• Log ind som privatperson

    Fortsæt i browseren

    Log ind for at få et overblik over dine køb og kommende betalinger, og betal dem med ét klik.

  • Log ind som erhvervskunde

    Log ind for at håndtere dine ordrer, udbetalinger og generelle indstillinger. Her kan du også se statistik om din webshop.

Den uafhængige kunderepræsentant.

Hvis du stadig ikke er tilfreds med resultatet af din klage efter at du har modtaget et endeligt svar fra Klarnas kundeservice, har du mulighed for at indsende din klage til yderligere gennemgang hos den uafhængige kunderepræsentant.

Den uafhængige kunderepræsentant undersøger hver klage upartisk. Når din klage modtages hos den uafhængige kunderepræsentant vil den tidligere behandling af din sag blive gennemgået og der vil blive taget stilling til, om det nuværende udfald skal fastholdes, eller om det skal ændres. Du får svar, så snart en endelig beslutning er truffet, dog senest 10 hverdage efter at den uafhængige kunderepræsentant har modtaget din klage.


Hvis du ikke tidligere har startet en klagesag hos Klarna, skal du først kontakte kundeservice her. Den uafhængige kunderepræsentant har ret til at afvise din sag, hvis Klarnas kundeserviceteam ikke fik mulighed for at vurdere din klage, før der blev anmodet om gennemgang af den uafhængige kunderepræsentant. Du kan finde mere information om, hvordan du indgiver en klage til Klarna og selve klageprocessen her.


For at anmode om, at din klage bliver gennemgået af den uafhængige kunderepræsentant, bedes du udfylde formularen herunder. Der bliver sendt en bekræftelse til dig via e-mail inden for én arbejdsdag, hvis din indsendelse opfylder de ovenfor beskrevne krav for gennemgang hos den uafhængige kunderepræsentant.

Hvis du heller ikke er tilfreds med kunderepræsentantens afgørelse eller foretrækker at få sagen gennemgået eksternt, kan du forelægge den for Det Finansielle Klagenævn. Klarna vil og har ifølge lovgivningen pligt til at deltage i disse tvistløsningsprocedurer. Mere information kan findes på hjemmesiden til Det finansielle klagenævn: https://fanke.dk/det-finansielle-ankenaevn/. Du kan også kontakte Det finansielle ankenævn på dansk eller engelsk på e-mail sek@fanke.dk, eller telefonisk +45 35 43 63 33.

 

Du kan alternativt indsende din klage på et af EU’s officielle sprog via Europa-Kommissionens ODR-platform: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Klagen videresendes derefter til det kompetente klagenævn.