Selskapsledelse.

Generel information om Klarnas regulative status

Sverige – Finansinspektionen

Klarna Bank AB (publ) er en svensk virksomhed med hovedkvarter i Stockholm. Klarna Bank AB (publ) er et bankaktieselskab under tilsyn af det svenske finanstilsyn (Finansinspektionen). Du kan finde mere information om vores licens for finansielle tjenester i Finansinspektionens register.

Finansinspektionen
Box 7821
SE-103 97 Stockholm
Sverige

Danmark – Finanstilsynet

Klarna Bank AB (publ) er registreret hos Finanstilsynet for tværfaglige operationer i Danmark. Du finder yderligere information om vores registrering hos Finanstilsynet her.

God selskabsledelse betyder at sikre, at virksomhederne drives bæredygtigt, ansvarligt og så effektivt som muligt. Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan ledelse og kontrol er organiseret i Klarna, finder du mere detaljerede oplysninger her. Disse oplysninger er ikke tilgængelige på dit sprog og vises derfor på engelsk.