Αγορές

  • Σύνδεση ως ιδιώτης

    Συνέχεια στον browser

    Συνδεθείτε για να δείτε τις αγορές σας, τις επόμενες δόσεις σας και να πληρώσετε πανεύκολα με ένα κλικ.

  • Σύνδεση επιχειρήσεων

    Συνδεθείτε για να διαχειριστείτε τις παραγγελίες σας, τις αναφορές των πληρωμών, τα στατιστικά σας και τις γενικές ρυθμίσεις.

Συνήγορος του Καταναλωτή

Εάν δεν μείνετε ικανοποιημένοι από την έκβαση της αναφοράς σας μετά τη λήψη τελικής απάντησης από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Klarna, έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε την αναφορά σας για περαιτέρω εξέταση στον Συνήγορο Καταναλωτή της Klarna.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή διερευνά κάθε αναφορά αμερόληπτα. Αφού λάβει την αναφορά σας, ο Συνήγορος του Καταναλωτή θα εξετάσει τον προηγούμενο χειρισμό της υπόθεσής σας και θα αποφασίσει εάν η υφιστάμενη απόφαση πρέπει να επικυρωθεί ή αν πρέπει να αλλάξει. Θα λάβετε απάντηση μόλις ληφθεί οριστική απόφαση, το αργότερο 10 εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της υποβληθείσας αναφοράς σας από τον Συνήγορο.

Εάν δεν έχετε υποβάλει αναφορά στην Klarna παλαιότερα, πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών

. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή έχει το δικαίωμα να απορρίψει την υπόθεσή σας εάν η ομάδα εξυπηρέτησης πελατών της Klarna δεν είχε την ευκαιρία να αξιολογήσει την αναφορά σας πριν να υποβάλετε αίτημα εξέτασης από τον Συνήγορο του Καταναλωτή. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πώς να υποβάλετε αναφορά στην Klarna και για τη διαδικασία υποβολής αναφορών .

Για να ζητήσετε να εξεταστεί η αναφορά σας από τον Συνήγορο του Καταναλωτή, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα. Μπορείτε επίσης να στείλετε το αίτημά σας ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Σουηδία. Θα σας αποσταλεί αποδεικτικό μέσω email εντός μίας εργάσιμης ημέρας, εφόσον η υποβληθείσα αναφορά σας πληροί τα κριτήρια για να εξεταστεί από τον Συνήγορο του Καταναλωτή, όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω.

Εάν η απόφαση του Συνηγόρου του Καταναλωτή δεν σας ικανοποιήσει, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (ΗΕΔ) που έχουν προκύψει στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, εκτός δικαστηρίων.

, μπορείτε να κάνετε αναφορά της περίπτωσής σας σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή, Ελλάδα (ΕΚΚ), έχει οριστεί ως το σημείο επικοινωνίας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών μέσω της πλατφόρμας ΗΕΔ για την Ελλάδα.

ΕΚΚ Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 144, 11471 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ.:

Φαξ:

E-mail:

Διαδίκτυο:

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Κεντρικά γραφεία: Στοκχόλμη, Σουηδία. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Στοκχόλμη. Αριθμός οργανισμού: 556737-0431