Cumpără

  • Conectare pentru clienți

    Continuă în browser

    Conectează-te pentru a vedea un rezumat al cumpărăturilor și plăților tale viitoare și pentru a le finaliza cu doar un clic.

  • Conectare pentru companii

    Conectează-te pentru a-ți gestiona comenzile, rapoartele de plată, statisticile despre magazine și setările generale.

Guvernanță corporativă

Situația de reglementare Klarna

Suedia – Finansinspektionen

Klarna Bank AB (publ) (număr de înmatriculare 556737-0431) este o companie suedeză cu sediul central în Stockholm. Klarna Bank AB (publ) este o companie bancară aflată sub supravegherea Finansinspektionen (Autoritatea de Supraveghere Financiară din Suedia). Găsești mai multe informații despre autorizația noastră de a oferi servicii financiare în

.

Poți contacta Autoritatea de Supraveghere Financiară din Suedia la această adresă:

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
Suedia

Sediul social și sediul central Klarna Bank AB (publ): Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Suedia. O societate pe acțiuni suedeză (publikt bankaktiebolag) înregistrată la Registrul Comerțului din Suedia cu numărul: 556737-0431.

O bună guvernanță corporativă înseamnă asigurarea funcționării sustenabile, responsabile și cât mai eficiente a companiilor. Dacă dorești să afli mai multe despre modul de organizare a guvernanței și controlului în Klarna, găsești informații mai detaliate aici.

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Sediu central: Stockholm, Suedia. Toate drepturile rezervate. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. la Oficiul de Înregistrare a Societăților Comerciale din Suedia: 556737-0431