Co uděláme, když obdržíme e-mail od zákazníka odeslaný z aplikace Klarna?

S těmito e-maily můžete pracovat jako s jakýmikoli jinými e-maily od zákazníků.
Chcete-li zákazníkovi odpovědět na jeho dotaz, odpovězte přímo na e-mail a vaše odpověď bude zákazníkovi k dispozici v aplikaci Klarna.

Neodpovídejte prosím na soukromou e-mailovou adresu zákazníka, protože očekává vaši odpověď ve své aplikaci Klarna.

Jsou odpovědi na tento e-mail v souladu s předpisy a bezpečné?
Ano, kryjeme vám záda, takže můžete bez obav odpovědět. Klarna používá nejvyšší bezpečnostní standardy na ochranu vašich dat a soukromí zákazníků. Aplikace Klarna má vestavěný soulad s dvoufaktorovým ověřováním, který zajistí, že k vaší odpovědi bude mít přístup pouze zákazník.

Související články

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Sídlo: Stockholm, Švédsko. Všechna práva vyhrazena. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Identifikační číslo organizace: 556737-0431