Nákup

Kryjeme vám záda!
Kryjeme vám záda!

Kryjeme vám záda!

Při nakupování s Klarnou si navíc užijte i klid v duši. – Staráme se o to, aby byly vaše finanční údaje v bezpečí a zabezpečené, a všechny transakce Klarna sledujeme 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

Pozastavení vaší platby

Nepřišla vám objednávka nebo jste obdrželi vadné zboží? Pokud se něco pokazí, pozastavíme vaše platby a s vaším případem vám pomůžeme.

Podpora při vrácení zboží v aplikaci Klarna

Pokud společnosti Klarna nahlásíte vrácení zboží a poskytnete platné informace o sledování zásilky, pozastavíme vaši platbu na 21 dnů. Těchto 21 dnů má zajistit, aby měl obchod dostatek času na zpracování vašeho vráceného zboží.

Zabezpečení

Ve společnosti Klarna máme zavedeny přísné bezpečnostní kontroly, abychom chránili naše zákazníky a zabránili neoprávněným nákupům. Pokud se domníváte, že jste se stali obětí podvodu, postupujte prosím podle pokynů v části Ochrana odpovědnosti v případě podvodu.

Pokud jste s Klarnou zaplatili online, ale zboží jste neobdrželi, nebo to, co jste obdrželi, není to, co jste si objednali (významná odchylka), můžete mít podle Zásad ochrany kupujících společnosti Klarna nárok na vrácení peněz za objednávku, pokud jste uplatnili všechny své dovednosti k získání částky zpět od obchodu (nemějte obavy, pomůžeme vám). Myslete na to, že na případné náklady na vrácení zboží se Zásady ochrany kupujících nevztahují.

Na základě podmínek pro získání nároku a informací poskytnutých společnosti Klarna tato společnost dle svého rozumného zvážení rozhodne, zda se na vaši žádosti vztahuje nárok v rámci Zásad ochrany kupujících.

Zásady ochrany kupujících společnosti Klarna mohou být uplatněny, pokud se u transakce setkáte s některým z těchto konkrétních problémů:

Nárok týkající se toho, že „Zboží nebylo obdrženo“:

neobdrželi jste objednávku, nebo její část.

Nárok týkající se „Významné odchylky“:

zboží jste obdrželi, ale výrazně se liší od popisu.

Důležité:

Ochrana kupujících společnosti Klarna slibuje pozastavení vaší platby na 21 dnů, pokud nahlásíte vrácení zboží. Těchto 21 dnů má zajistit, aby měl obchod dostatek času na zpracování vašeho vráceného zboží. Pokud chcete získat podporu a pozastavit platbu, postupujte prosím podle

společnosti Klarna.

Podmínky pro získání nároku v rámci Zásad ochrany kupujících společnosti Klarna:

* Při nákupu online jste použili platební metodu Klarna

* Váš účet Klarna je v řádném stavu. Například: Všechny vaše transakce byly včas uhrazeny (toto rozhodnutí je učiněno podle rozumného zvážení společnosti Klarna)

* Společnost Klarna se nedomnívá, že Zásady ochrany kupujících používáte nevhodným nebo podvodným způsobem, o čemž je rozhodnuto na základě rozumného zvážení společnosti Klarna

* Před zapojením společnosti Klarna jste nejprve kontaktovali obchod, abyste problém vyřešili přímo s ním. Pokud vás o to požádáme, musíte být schopni předložit doklad o zkontaktování

* Na podporu svého nároku jste společnosti Klarna poskytli všechny relevantní a požadované informace

* Svůj nárok jste uplatnili v níže uvedených lhůtách, přičemž dny se počítají od data vystavení faktury:
- „Zboží nebylo obdrženo“ – 180 dní od nákupu
- „Významná odchylka“ – 180 dní od nákupu

* Na stejnou objednávku neuplatňujete nárok více než dvakrát

Zásady ochrany kupujících společnosti Klarna se nevztahují na následující případy:

* Platby, které nebyly provedeny prostřednictvím vašeho účtu Klarna

* Vaše transakce byly provedeny osobně v obchodě

* U vydavatele karty jste již vznesli nárok na svou transakci, kterou jste platili kartou

* Vy i obchod jste se domluvili na náhradním řešení Například: Kredit v prodejně nebo výměna

* Veškeré nákupy služeb nebo nákupy týkající se akcí, jako jsou vstupenky na koncert, letenky, ubytování nebo jiné služby, například kosmetické procedury 

* Veškeré zboží, které je ekvivalentem hotovosti – včetně dárkových karet, poukázek, dobročinných darů, nákupů finančních produktů anebo služeb nebo investic jakéhokoli druhu

* Koupili jste si nemovitost nebo jste zaplatili účet za energie a služby nebo pronájem

* Platby prováděné ve vztahu ke zlatu (ať už ve fyzické formě, nebo ve formě obchodované na burze), ve vztahu k bitcoinům nebo jiným kryptoměnám 

* Platby související s gamblerstvím anebo hraním hazardních her 

* Veškeré platby, které porušují etické povinnosti nebo pokyny společnosti Klarna

Vaše žádosti MOHOU SPLŇOVAT PODMÍNKY pro získání podpory v rámci Zásad ochrany kupujících společnosti Klarna, pokud:

* Se zboží výrazně liší od popisu uváděného obchodem. Například: Tričko je červené, a ne zelené. Objednali jste si kalhoty v malé velikosti, ale přišly vám ve velké velikosti

* Dostali jste úplně jiné zboží. Například: Objednali jste si tričko, ale dostali jste bundu. Objednali jste si telefon, ale dostali jste jeho nesprávnou verzi. Objednali jste si jablka, ale dostali jste banány

* Stav zboží byl zkreslen. Například: Obdrželi jste svetr popisovaný jako nový, ale vykazuje jasné známky používání (např. skvrny)

* Zboží bylo inzerováno jako pravé, ale není pravé (padělek). Například: Objednali jste si značkovou košili, ale dostali jste padělek

* Zboží postrádá součásti nebo funkce. Například: Koupili jste si stůl a jedna noha chybí

* Zboží bylo během přepravy poškozeno. Například: Koupili jste si 4 sklenice, ale 2 dorazily rozbité

* Zboží je v obdrženém stavu nepoužitelné a tato informace nebyla oznámena. Například: Koupili jste si telefon, který se nedá zapnout

* Objednávka vám nebyla doručena. Například: Váš balík nedorazil

* Neobdrželi jste části své objednávky. Například: Objednali jste 3 položky, ale obdrželi jste pouze 2

Rozhodování společnosti Klarna na základě vlastního úsudku

Společnost Klarna na základě svého rozumného zvážení rozhodne, jestli se na vaši žádost vztahuje nárok v rámci Zásad ochrany kupujících.

Vaše žádosti NESPLŇUJÍ PODMÍNKY pro vrácení peněz podle Zásad ochrany kupujících společnosti Klarna z důvodu kterékoli z těchto podmínek:

* Vada zakoupeného zboží byla prodávajícím správně popsána v popisu této věci. Například: Telefon, který jste zakoupili, má rozbitou obrazovku, což bylo zdůrazněno v popisu poskytnutém obchodem

* Objednané jídlo neodpovídá vašim osobním očekáváním, ale odpovídá běžným požadavkům. Například: Zmrzlina není tak krémová, jak jste očekávali. Hamburger nevypadá přesně jako inzerovaný obrázek

* Objednali jste si špatnou barvu nebo materiál u zboží „vyrobeného na zakázku“

* Zakoupený produkt nesplňuje vaše očekávání ohledně kvality nebo výkonu, ale jinak odpovídá popisu poskytnutému obchodem. Například: Koupili jste si televizi, ale kvalita obrazu není tak vysoká, jak jste očekávali. Odpovídá však popisu poskytnutému obchodem

* Výrobek je nepatrně poškrábaný a byl popsán jako „použitý“. Například: Koupili jste si „použitý“ stůl, který má několik škrábanců

* Nakupujete v obchodě a zboží si odnášíte s sebou

* Nákup jste provedli online, ale zboží jste si vyzvedli v obchodě

* Obchod poskytl platný doklad o doručení na správné místo určení

Musíte zajistit, aby vám zboží bylo možné doručit. Pokud nákup nebylo možné doručit, nemáte nárok na vrácení peněz. Pokud si doručené zboží nevyzvednete na dohodnutém místě určení nebo zásilku po obdržení oznámení nepřijmete, může vám vzniknout povinnost uhradit poplatek, jak je to stanoveno v obchodních podmínkách obchodu.

Jak uplatnit nárok podle Zásad ochrany kupujících společnosti Klarna

Pokud chcete získat podporu v rámci Zásad ochrany kupujících společnosti Klarna, postupujte prosím podle níže uvedených pokynů.

Poznámka: Pokud čekáte na své zboží, zkontrolujte, že jste na doručení balíku počkali dostatečně dlouho. Umožněte prosím, aby mohlo být zboží doručeno v souladu s informacemi, které vám obchod poskytne. A také myslete na to, že – v závislosti na obchodu – můžete mít povinnost zaplatit poplatek za vrácení zboží, pokud si ho nevyzvednete. 

Secure Payments

Kontaktujte obchod za účelem řešení problému

Kontaktujte obchod, ve kterém jste nakupovali, a požádejte o pomoc při řešení problému. Pouze daný obchod vám může pomoci najít chybějící zboží nebo vyřešit problémy s poškozeným zbožím.

Nahlaste problém společnosti Klarna

Pokud se vám ani obchodu nepodaří problém vyřešit, můžete ho nahlásit společnosti Klarna. V takovém případě se přihlaste do aplikace Klarna nebo na webový portál a najděte nákup, který chcete rozporovat. Z uvedených možností vyberte „Nahlásit problém“.

Eskalace nároku

Vy ani obchod jste stále nebyli schopni problém vyřešit? Nemějte obavy – pokud nalezení řešení trvá příliš dlouho, společnost Klarna s vámi bude spolupracovat na zdárném uzavření problému. Uložte si proto prosím veškeré důležité dokumenty týkající se vaší žádosti, například informace o sledování, které ukazují, že váš nákup nebyl nikdy doručen, snímky dokládající, že zakoupené zboží bylo při doručení poškozené, a kopie vaší komunikace s obchodem, které ukazují, že obchod nebyl schopný problém vyřešit. Můžete obchod také kontaktovat a vyžádat si další dokumentaci.

Společnost Klarna váš spor přezkoumá

Po přezkoumání vašeho nákupu a veškeré dokumentace poskytnuté vámi anebo obchodem společnost Klarna rozhodne o sporu, tj. zda vám společnost Klarna vrátí vaši platbu/odstraní vaši platební povinnost či nikoli.

Zásady ochrany kupujících společnosti Klarna: Jakmile nahlásíte problém podle výše uvedených pokynů, společnost Klarna pozastaví vaši platbu, dokud nebude záležitost vyřešena. Jestliže jste nákup zcela nebo částečně zaplatili předem, vrátíme vám platbu, pokud bude spor vyřešen ve váš prospěch. V případě vrácení peněz vrátíme prostředky stejným způsobem, jaký jste použili k provedení platby.

Zásady ochrany kupujících společnosti Klarna jsou zde, aby vás ujistily, že se společností Klarna můžete nakupovat bezpečně.

Vezměte prosím na vědomí, že v případě, že máte práva, která spadají pod povinnou legislativu na ochranu spotřebitele – a která jdou nad rámec toho, na co se vztahuje ochrana kupujících – pak tato práva nejsou těmito zásadami dotčena. Pokud k nákupu s Klarnou používáte kartu, tyto zásady neomezují práva, která můžete mít podle platných zákonů nebo pravidel sítě na rozporování transakce u vydavatele karty.

Dále prosím vezměte na vědomí, že ochrana kupujících společnosti Klarna nemá vliv na zákonná a smluvní práva mezi vámi a prodávajícím a musí být zvážena odděleně od nich. Společnost Klarna nejedná jako zástupce kupujícího (vás) ani prodejce. Společnost Klarna o žádosti rozhoduje pouze v rámci ochrany kupujících společnosti Klarna. To také znamená, že prodejce proti vám může podniknout právní kroky, i když jste byli úspěšní při uplatnění nároku na ochranu kupujících a společnost Klarna vám peníze vrátila. Stejně tak můžete podniknout právní kroky proti prodejci, pokud se vám nepodařilo uplatnit nárok na ochranu kupujících a společnost Klarna vám peníze nevrátila.


Tyto zásady platí pro nákupy Klarna s platným nárokem uskutečněné po 08.05.2023.

Nejčastější dotazy

Náš zákaznický servis je tu pro vás. Stačí se přihlásit.

Pokud nejste s řešením spokojeni, můžete se přesto obrátit na prodejce a v případě potřeby podniknout právní kroky. V tomto ohledu nabízí ochrana kupujících společnosti Klarna pouze dodatečnou možnost řešení sporů, která vám pomůže získat vrácení peněz za vaši objednávku v případě oprávněného nároku na ochranu kupujících.

Pokud jste zaplatili za nákup Klarna kreditní nebo debetní kartou – a chcete vznést spor ohledně nákupu – můžete se rozhodnout buď podat nárok u (i) společnosti Klarna podle Zásad ochrany kupujících společnosti Klarna, nebo (ii) zpochybnit platbu u banky, která vaši kartu vydala.

Jestliže u nás předložíte spor a rovněž zpochybníte danou částku u banky, která vám vydala kartu, budeme muset váš spor zrušit, pokud obdržíme zpětné zúčtování nebo jiný způsob zrušení platby.

Pokud se domníváte, že jste obětí podvodu, postupujte podle pokynů v našem

.

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Sídlo: Stockholm, Švédsko. Všechna práva vyhrazena. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Identifikační číslo organizace: 556737-0431