Nákup

Závazek ochrany proti podvodům

Úvod

Společnost Klarna neustále pracuje na prevenci, identifikaci a zmírňování podvodných aktivit, abyste se při nákupech pomocí našich platebních možností cítili bezpečně. Máme zavedeny systémy a procesy sledování podvodů, abychom aktivně zmírňovali podvodné aktivity, a jsme v pravidelném kontaktu s orgány činnými v trestním řízení, maloobchodníky, distribučními společnostmi, průmyslovými organizacemi a našimi zákazníky, abychom byli před podvodníky o krok napřed.

Pokud máte podezření, že jste se stali obětí podvodu, je důležité, abyste nás co nejdříve kontaktovali a požádali o pomoc. Můžete nás kontaktovat prostřednictvím chatu nebo telefonicky na čísle

a nahlásit podezřelou nebo podvodnou aktivitu.

Společnost Klarna s vámi bude svědomitě spolupracovat na prošetření vašeho oznámení o podezřelé aktivitě nebo pokusu o podvod. Pokud se při tomto prošetření potvrdí, že jste se stali obětí podvodu (a nejednali jste z nedbalosti – viz další informace v části „Kdy tato záruka neplatí“), můžete si být jisti, že společnost Klarna nebude očekávat, že za podvodný nákup zaplatíte.

Pečlivě si přečtěte tento dokument. Najdete v něm informace o tom, jak u společnosti Klarna nahlásit podvod, spolu s informacemi o výjimkách z našeho závazku ochrany proti podvodům.

Pokud máte dotaz týkající se sporu v souvislosti s nákupem, který jste uskutečnili, žádáme vás, abyste si přečetli Zásady ochrany kupujících, které vám pomohou s řešením. Naše Zásady ochrany kupujících najdete

.

Jak vás společnost Klarna chrání před podvody

Ve společnosti Klarna máme zavedeny přísné kontrolní mechanismy proti podvodům, které chrání naše zákazníky a zabraňují podvodníkům provádět neoprávněné nákupy. Všechna tato opatření vám nemůžeme sdělit, protože bychom tím mohli poučit ty, kteří chtějí se systémem manipulovat. Nasazená opatření a ta, o nichž můžeme informovat, jsou následující:

1. Software Risk Engine

Na základě našich zkušeností za posledních 15 let jsme vyvinuli sofistikovaný interní software Risk Engine. Když se nakupující pokusí zadat objednávku, zkontrolujeme více než sto datových bodů a ověříme je u dodavatelů třetích stran.

2. Kontroly totožnosti

Totožnost a adresu všech našich zákazníků ověřujeme na základě externích zdrojů dat. Pokud od nezávislých poskytovatelů údajů nezískáme dostatečné potvrzení totožnosti, transakci zamítneme.

3. Ověřovací kontroly

V případě pokusů o nákup s „vyšší mírou rizika“ mohou naše nástroje pro zjišťování rizika podvodů požadovat další ověřovací kontroly. Při nich si od zákazníků vyžádáme další informace k ověření jejich totožnosti pomocí metod, jako jsou otázky s výzvami založené na znalostech.

Pokud zjistíme, že se podvodník pokouší zneužívat údaje jiné osoby k nákupu prostřednictvím společnosti Klarna, náš tým pro podvody udělá vše, co je v jeho silách, aby transakci zastavil a údaje této osoby v rámci společnosti Klarna ochránil před dalším odhalením. Spolupracujeme s našimi prodejci a poskytovateli logistických služeb, abychom zabránili doručení a zásilky zadrželi ještě před jejich odesláním. Stejně jako u všech poskytovatelů plateb však platí, že to není vždy možné realizovat.

Jak se můžete chránit před podvody

K dispozici máte řadu užitečných informací, které vám pomohou se chránit před podvody. Zde je několik doporučení:

 • Nikdy své osobní údaje nesdělujte někomu, kdo vám nečekaně zavolá. Patří sem údaje o vašem účtu a hesla nebo PIN – ze společnosti Klarna ani od policie vám nikdy nebude nikdo volat a žádat vás o tento typ informací.

 • Nikdy do počítače nebo mobilního telefonu nestahujte žádný software, pokud vás o to někdo požádá po telefonu nebo e-mailem – a to ani v případě, že si myslíte, že mluvíte s důvěryhodnou organizací.

 • Pokud si nejste jisti někým, kdo vám volá s tvrzením, že je zástupce banky nebo jiné společnosti, zavěste a zavolejte zpět na zveřejněné telefonní číslo společnosti.

 • Při používání karty po telefonu, na internetu nebo v obchodech zabezpečte své osobní údaje tak, aby vás ostatní nemohli slyšet ani vidět.

 • Při stěhování do nového bydliště využijte službu přesměrování (například službu poskytovanou společností Česká pošta) a informujte svou banku, vydavatele karty i všechny ostatní organizace, které vyžadují vaši novou adresu.

 • Nepotřebné dokumenty včetně účtů, bankovních výpisů nebo pošty znějící na vaše jméno zničte, nejlépe pomocí skartovačky.

 • V sociálních médiích o sobě uvádějte co nejméně osobních údajů a přijímejte pozvání pouze od lidí, které znáte.

 • Buďte opatrní, pokud mají k vaší poště přístup i další osoby. Pokud si myslíte, že vám poštu někdo zcizil, kontaktujte společnost Česká pošta.

 • Jakékoli ztracené nebo zcizené kreditní nebo debetní karty ihned zrušte.

 • Pokud jste ztratili nebo vám byl odcizen cestovní pas, řidičský průkaz, platební karty nebo jiné osobní údaje, neprodleně kontaktujte organizaci, která je vydala.

Jak nahlásit podezřelou aktivitu nebo pokus o podvod

Pokud se domníváte, že jste se stali obětí podvodu, existuje řada rychlých a praktických kroků, jejichž realizaci byste měli zvážit.

Nejprve prosím zvažte, zda jste si u pokladny v některém z našich partnerských obchodů nemohli vybrat společnost Klarna.

Za druhé byste také mohli ověřit, zda jste k datu nákupu nebo okolo tohoto data neobdrželi nějaké e-maily od společnosti Klarna. V rámci e-mailové komunikace od společnosti Klarna by mělo být jasně uvedeno, u které pokladny se nákup uskutečnil a jaké položky byly zakoupeny.

Pokud nákup přesto nepoznáte a domníváte se, že jste se stali obětí podvodu, měli byste nás kontaktovat prostřednictvím chatu nebo telefonicky na čísle

a nahlásit podezřelou nebo podvodnou činnost.

Společnost Klarna s vámi bude svědomitě spolupracovat na prošetření vašeho oznámení o podezřelé aktivitě nebo pokusu o podvod. V případech, kdy toto prošetření potvrdí, že jste se obětí podvodu stali, si můžete být jisti, že společnost Klarna nebude očekávat, že za identifikovaný nákup zaplatíte.

Na co se tento závazek nevztahuje?

Aby se na vás mohl závazek ochrany proti podvodům vztahovat, nesmíte se na podvodné činnosti nijak podílet ani o ní vědět. Musíte být také ochotni napomáhat společnosti Klarna při prošetření stížnosti na podvod.

Závazek ochrany proti podvodům se nevztahuje na následující situace:

 • Na spáchání podvodu, k němuž došlo, jste se aktivně podíleli.

 • Neprovedli jste přiměřené kroky na ochranu svého účtu Klarna ani osobních údajů a umožnili jste tak uskutečnění podvodu.

 • Odmítli jste napomáhat společnosti Klarna při prošetření podvodu, například jste na žádost společnosti Klarna odmítli poskytnout další informace nebo dokumentaci.

 • Pokusili jste se zneužít Závazek ochrany proti podvodům.

Závazek ochrany proti podvodům se bude vztahovat na všechny zprávy o podvodech od 27 Απριλίου 2022.

Smluvní podmínky Závazku ochrany proti podvodům mohou být v budoucnu aktualizovány, aby chránily před zneužitím nebo pomáhaly společnosti Klarna předcházet podvodům a stíhat je. Můžeme také provést úpravy zohledňující pokyny nebo požadavky regulačních nebo donucovacích orgánů.

Reklamace předkládané finančním institucím

Pokud jste se stali obětí podvodu v souvislosti s autorizovaným nákupem prostřednictvím některé z platebních možností společnosti Klarna a z vaší kreditní nebo debetní karty nebo z bankovního účtu, který vám byl vydán, byla stržena platba, žádáme vás, abyste se obrátili přímo na banku, která vám vydala kartu / vede účet, podali reklamaci platby a vyřešili svůj spor.

V případě, že naše prošetření potvrdí, že jste se sice obětí podvodu stali, ale k žádné platbě nedošlo, můžete si být jisti, že společnost Klarna nebude očekávat, že za podvodný nákup zaplatíte.

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Sídlo: Stockholm, Švédsko. Všechna práva vyhrazena. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Identifikační číslo organizace: 556737-0431