Co znamená stav objednávky „Čeká na vyřízení“ nebo „Zamítnuta“ v portálu pro obchodníky?

Pokud je stav objednávky zobrazen jako „Čeká na vyřízení“, znamená to, že náš tým pro prevenci podvodů ručně objednávku kontroluje. Tento proces může trvat až 24 hodin. S vyřízením objednávky bys měl/a počkat, dokud se stav nezmění z „Čeká na vyřízení na „Schválena“. Stav objednávky můžeš ověřit v protokolu aktivit objednávky (najdeš jej v portálu pro obchodníky na stránce Objednávky ve spodní části). Objednávka se stavem „Zamítnuta“ byla zkontrolována a zamítnuta naším týmem pro prevenci podvodů. Zákazníci, kterým byla zamítnuta objednávka, se mohou obrátit s jakýmikoli dotazy nebo obavami na náš

.

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Sídlo: Stockholm, Švédsko. Všechna práva vyhrazena. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Identifikační číslo organizace: 556737-0431