Přejdi do sekce

na portálu pro obchodníky a otevři objednávku, kterou chceš odstranit. Kliknutím na tlačítko „Vrátit vše“ ji odstraníš. Částka bude vrácena zákazníkovi (pokud již zaplatil) a stejná částka bude odečtena z tvého dalšího přijmu.

Pro tvou informacipokud je objednávka zaznamenaná po částech, je potřeba refundovat každou jednotlivou zaznamenanou položku z dané objednávky.

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Sídlo: Stockholm, Švédsko. Všechna práva vyhrazena. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Identifikační číslo organizace: 556737-0431