Jak odstraním uživatele na portálu pro obchodníky?

Na portálu pro obchodníky přejdi do sekce

a klikni na e-mailovou adresu, kterou chceš odstranit. Na stránce Detaily o uživateli změň stav z „aktivní“ na „neaktivní“ a ulož změny kliknutím na Aktualizovat detaily o uživateli. E-mailová adresa bude deaktivována a uživatel se již do portálu pro obchodníky nebude moci přihlásit.

Uživatele můžeš také odstranit kliknutím na Odstranit uživatele v pravém horním rohu.

Užitečná informace: abys mohl/a vstoupit do sekce Uživatelé musíš být administrátorem portálu pro obchodníky. Pokud nemáš přístup administrátora, obrať se na někoho ve tvé společnosti, kdo administrátorem je (obvykle osoba, která ti dala přístup).

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Sídlo: Stockholm, Švédsko. Všechna práva vyhrazena. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Identifikační číslo organizace: 556737-0431