Nákup

Soukromí

Ochrana osobních údajů by měla být snadná. Jak už asi víš, nejsme obvyklý poskytovatel finančních služeb. Snažíme se, aby tvé platby byly bezproblémové. Také věříme, že soukromí by se nemělo brát na lehkou váhu. Dnešní svět už je dost složitý a nepřehledný. Nejsme tu od toho, abychom k tomu přispívali.

Naše zásady ochrany osobních údajů stručně

Když používáš službu Klarna, získáváme tvé osobní údaje dvěma způsoby: Obdržíme osobní údaje, které nám poskytneš při komunikaci s námi, a také osobní údaje, které o tobě získáváme z řady zdrojů (např. od úvěrových agentur a agentur pro prevenci podvodů, obchodů nebo veřejně přístupných databází).

Mezi osobní údaje, které s námi sdílíš, patří například:

 • kontaktní a identifikační údaje: tyto údaje potřebujeme, abychom mohli ověřit tvou totožnost, nabídnout ti podporu nebo provést posouzení úvěru před jeho poskytnutím.

 • platební údaje: tyto údaje potřebujeme například k provádění transakcí;

Osobní údaje, které od tebe získáme, jsou například:

 • jméno, datum narození a finanční údaje: potřebné například k prevenci podvodů, potvrzení tvé způsobilosti získat úvěr nebo prověření tvých údajů na seznamech tzv. politicky exponovaných osob.

 • informace o komunikaci se společností Klarna: například informace ohledně tvého použití naší služby nebo historie tvých splátek u společnosti Klarna. Tyto údaje používáme, abychom ti přizpůsobili naše produkty, nabídli podporu nebo posoudili rizika před poskytnutím úvěru.

Neustále se snažíme zlepšovat tvůj zážitek při nakupování. Tvé údaje proto používáme, abychom mohli například:

 • ověřit tvou totožnost, používáš-li naše služby nebo nás kontaktuješ

 • komunikovat s tebou jako s naším zákazníkem

 • poskytnout ti požadované služby

 • poskytnout ti přehled tvé finanční situace

 • zjistit, zda máš nárok na produkty a služby společnosti Klarna.

 • informovat tě o produktech, které nabízíme

 • provést průzkum spokojenosti zákazníků

 • provést hodnocení úvěruschopnosti a rizika podvodu

 • vymáhat pohledávky

 • zamezit kybernetické hrozbě

 • splnit zákonné a právní požadavky.

Jak jsme zmínili výše, věříme, že údaje by měly vylepšovat tvůj každodenní život. Níže najdeš několik příkladů, jaké výhody ti přináší osobní údaje, které s námi sdílíš:

 • Platba s Klarnou: Když využiješ některou z našich služeb - zaplatit hned, zaplatit později, rozdělit platbu - nebo chceš požádat o kartu Klarna či použít naši jednorázovou kartu (dostupnou v aplikaci), provedeme kontrolu kreditu interně a prostřednictvím třetích stran. Načteme tvé kontaktní a identifikační údaje a komunikaci se společností Klarna. Díky tomu můžeme lépe porozumět tvé finanční situaci a tvým nárokům na určité produkty, abychom ti mohli nabídnout ty nejvhodnější možnosti.

 • Automatické vyplňování údajů: Když se rozhodneš zakoupit určitou položku, nabídneme ti možnost uložit tvé kontaktní, identifikační a platební údaje. Díky tomu je při každém nákupu nemusíš zadávat znovu. Tuto funkci můžeš vypnout v „nastavení automatického vyplňování údajů“ při registraci adresy u pokladny obchodu či vyplněním tohoto formuláře.

 • Aplikace Klarna: Když používáš aplikaci Klarna na mobilu nebo na webu, můžeme získávat informace o tvé interakci v aplikaci, o tvých předchozích nákupech, transakcích prostřednictvím bankovních účtů a o položkách, které se ti v minulosti líbily nebo které byly přidány do tvé aplikace Klarna. Můžeme tak zlepšovat tvou zkušenost s používáním aplikace, poskytovat ti personalizovanější služby, jako například možnost sledovat zásilky, upozornit tě na slevy zboží, připomenout ti nadcházející platby nebo poskytnout ti osobní finanční přehled.

 • Podpora: Abychom ti mohli poskytnout efektivní a personalizovanou podporu, získáváme tvé kontaktní a identifikační údaje a přehled předchozích rozhovorů. Díky tomu můžeme reagovat na tvé dotazy a odpovědět ti rychleji.

 • Bezpečné nakupování: Když používáš služby společnosti Klarna, získáváme tvé kontaktní, identifikační, platební a finanční údaje, informace o zařízení, poskytnutých produktech a službách a také informace o tvé interakci se společností Klarna či obchody. Tak tě chráníme před podvody a bráníme pokusům o praní špinavých peněz. Když používáš služby Klarna, jseš v bezpečí. Máme při správě tvých financí jistotu, že jsi skutečně člověkem, kým tvrdíš.

 • Komunikace a nabídky: Pokud jsi využil/a v minulosti služby společnosti Klarna, můžeme také získávat kontaktní a identifikační údaje, informace o předchozích nákupech a rozhovorech s naším zákaznickým servisem a informace o tvém zařízení. Díky tomu tě můžeme informovat o nových nabídkách, produktech a aktuálních novinkách, které by tě mohly zajímat. Tuto možnost můžeš kdykoli snadno zrušit podle níže uvedených kroků.

Existuje řada způsobů, jak můžeš kontrolovat údaje, které získáváme, i způsob, jakým je používáme.

 • Automatické vyplňování údajů: V Aplikaci Klarna můžeš vypnout funkci automatického vyplňování údajů, která při každém tvém budoucím nákupu automaticky vyplní potřebné údaje. Tuto funkci můžeš vypnout v „Nastavení automatického vyplňování údajů“ při registraci adresy u pokladny nebo v

  níže.

 • Marketingová komunikace: Chceš-li se odhlásit z odběru marketingové komunikace, stačí jednoduše kliknout na odkaz „Odhlásit z odběru“ ve spodní části každého e-mailu. Můžeš nás taky kontaktovat e-mailem a uvést, proč se chceš odhlásit z odběru marketingové komunikace. Všechny kontaktní údaje najdeš v

  níže.

 • Identifikace: V aplikaci Klarna si můžeš vybrat, jakým způsobem tě můžeme před každým nákupem identifikovat. Otevři aplikaci Klarna a přejdi do „Nastavení“ / „Soukromí a zabezpečení“.

Společnost Klarna ukládá informace o tobě jako o zákazníkovi, aby ti mohla poskytovat naše služby.

Máš však právo:

Požádat o kopii údajů, které o tobě ukládáme

 • Máš právo požádat o kopii svých osobních údajů. Informace o tom, jak tohoto práva využít, najdeš v

  níže.

Opravit jakékoli nesprávné nebo neúplné údaje

 • Pokud se domníváš, že jsou tvé údaje nesprávné nebo neúplné, máš právo požádat o jejich opravu nebo doplnění. Pokud chceš tyto změny provést, kontaktuj nás na chatu nebo obrať se na náš tým

  a popiš svůj požadavek.

Vypovědět produkt, službu nebo celý vztah se společností Klarna.

 • Většinu našich produktů a služeb můžeš snadno spravovat nebo vypovědět přímo v aplikaci Klarna. Ukončením produktu nebo služby zároveň ukončí související smluvní podmínky. Pokud máš dotazy ohledně ukončení produktu nebo služby, můžeš nás kontaktovat na chatu v aplikaci.

Informace o tom, jak vypovědět veškeré smluvní vztahy (všechny smlouvy) se společností Klarna, najdeš v

níže.

Požádat o výmazání svých osobních údajů – Máš právo požádat o výmazání veškerých osobních údajů, které společnost Klarna nemá povinnost uchovat. Upozorňujeme, že po dokončení tohoto procesu od nás nebudeš například získávat žádné marketingové materiály ani se nebudete moci přihlásit na náš webový portál nebo mobilní aplikaci. Pokud si přeješ požádat o vymazání svých osobních údajů, přečti si

níže.

Chceš-li omezit určitý typ údajů, které s námi sdílíš, můžete se např. vždy odhlásit z odběru marketingové komunikace (viz sekce "Jak můžeš ovlivnit, jaké informace získáváme a jak je používáme") nebo odstranit určité produkty či služby, které jsi používal/a (viz část "Ukončení produktu, služby nebo celého vztahu se společností Klarna").

Uchování určitých údajů

Upozorňujeme, že v některých případech může být přístup k údajům nebo právo na vymazání určitých informací omezeno. Jako banka jsme například ze zákona povinni uchovat určité údaje, například pro účely prevence praní špinavých peněz. Kromě zákonných požadavků můžeme určité informace uchovat také za účelem ochrany tebe i nás, např. pro účely prevence podvodů.

Identifikace před získáním přístupu k údajům nebo jejich vymazáním

Pokud chceš využít svého práva na smazání svých údajů nebo právo na přístup ke svým osobním údajům, společnost Klarna tě bude muset nejdřív identifikovat například pomocí tvých osobních identifikačních údajů a informací, ke kterým máš přístup pouze ty. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu nebo smazání osobních údajů, musíme tě vždy nejdřív ověřit identifikovat. Upozorňujeme, že při této identifikaci nemůžeme spolupracovat s třetími stranami, např. s poštou.

U určitých služeb můžeme některé tvé údaje sdílet s vybranými třetími strany, například s našimi partnery (cloudové platformy, poskytovatelé platebních služeb nebo online prodejní platformy) či úřady. Důvodem může být například bezpečné uložení tvých údajů, ověření tvé totožnosti k dokončení transakcí, dodržování regulačních požadavků, prevence podvodů, hodnocení úvěrového rizika nebo komunikace s tebou prostřednictvím jiné platformy než Klarna (např. Facebook nebo Twitter). V sekci 7 našich

najdeš podrobnější informace o tom, kterých uživatelů se to týká.

Jakmile se rozhodneš sdílet s námi své údaje, důvěřuješ nám, že budeme jednat správně. Jednat správně neznamená jen jednat ve tvém zájmu, ale také dodržovat příslušné zákony a požadavky. Jakým způsobem a kdy tvé údaje používáme je určeno mnoha pravidly. Nedávným příkladem je dodržování GDPR (Obecného nařízení o ochraně osobních údajů), což je zákon upravující ochranu a soukromí všech osob v Evropské unii.

Vzhledem k tomu, že jsme finanční instituce, musíme také dodržovat řadu dalších pravidel, například uvést naše povinnosti s ohledem na poskytnutí úvěrů, zabraňovat praní špinavých peněz a financování terorismu a mnoho dalšího. V souvislosti s těmito pravidly jsme také někdy povinni ukládat určité údaje nebo sdílet podrobnosti s orgány veřejné správy, pokud je to nařízeno.

Tyto povinnosti bereme velmi zodpovědně a snažíme se vždy jednat v tvém nejlepším zájmu když posuzujeme, jak je nejlépe splnit.

Intenzivně investujeme do našeho pokročilého bezpečnostního systému, který neustále monitoruje naše systémy a hlásí jakoukoli podezřelou aktivitu. Používáš-li služby společnosti Klarna, můžeš mít jistotu, že ještě předtím, než naše produkty začneme vytvářet, pečlivě vyhodnocujeme potenciální rizika a zavádíme potřebná opatření, abychom zajistili tvou bezpečnost. Tvé údaje samozřejmě šifrujeme v případě potřeby a zároveň dbáme na to, aby k nim měli přístup pouze určené osoby. Jako finanční instituce také podstupujeme pravidelné externí audity zavedených bezpečnostních opatření.

Making your data work for you

Údaje sloužÍ v tvůj prospěch

Skvělé zážitky by neměly být na úkor tvého soukromí. Díky tvým údajům jsme schopni poskytovat intuitivní, rychlé a automatizované služby. Nemusíš si tak dělat starosti, jak dlouho bude trvat provést platbu a můžeš strávit víc času tím, co tě baví.

Being open

Otevřený přístup

Snažíme se být vždy transparentní ohledně našich postupů při zpracování údajů. Proto chceme na této stránce poskytnout co nejužitečnější a nejpřehlednější informace o našich postupech zpracování údajů, které doplňují naše zásady o ochraně osobních údajů.

Meeting our responsibilities

Plníme své povinnosti

Sdílíš-li s námi své údaje, důvěřuješ nám, že děláme to, co je správné. Jako finanční instituce musíme dodržovat řadu pravidel týkajících se zpracování osobních údajů. Tuto povinnost bereme velmi zodpovědně a při dodržování těchto povinností se vždy snažíme jednat v tvém nejlepším zájmu.

your data your rights

Tvé údaje, tvá práva

Chápeme, že tvé údaje jsou... tvé údaje. A pokud jde o získání informací o našich zásadách ochrany osobních údajů, jak získáváme, používáme a ukládáme tvé údaje, a jak můžeš jednotlivé kroky kontrolovat, věříme, že by to mělo být co nejjednodušší.

Offering security support

Nabízíme zabezpečení a podporu

Chceme-li získat tvou důvěru, víme, že samotné slovo nestačí. Proto neustále nacházíme nové způsoby, jak zabezpečit tvé údaje co nejlépe prostřednictvím našeho pokročilého bezpečnostního systému. V případě dotazů týkajících se ochrany osobních údajů ti poskytujeme náležitou podporu.

Vážíme si tvého času. Proto jsme v následující sekci shrnuli hlavní témata z našich zásad o ochraně osobních údajů. Další informace najdeš v našich

.

Podpora týkající se ochrany osobních údajů

Máš dotazy týkající se ochrany osobních údajů nebo se chceš dozvědět více? Rádi ti pomůžeme. Můžeš nás kontaktovat následujícími způsoby:

V případě požadavků týkajících se:

 • žádosti o kopii osobních údajů

 • opravy údajů

 • smazání tvých osobních údajů nebo ukončení smluvních vztahů se společností Klarna

 • odstoupení od přímého marketingu

prosím vyplň tento

a uveď svůj požadavek.

Pokud máte další dotazy, například ohledně ukončení konkrétního produktu nebo služby nebo opravy nepřesných či neúplných údajů o sobě, můžete nám poslat e-mail na adresu

nebo nás kontaktovat na nonstop chatu v aplikaci Klarna nebo na našich webových stránkách.

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Sídlo: Stockholm, Švédsko. Všechna práva vyhrazena. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Identifikační číslo organizace: 556737-0431