Nákup

Pokyny společnosti Klarna pro vrácení zboží

Když budete vracet objednávku nebo její část, je důležité dodržet zásady obchodu pro vrácení zboží a doložit jeho vrácení. Zde jsou kroky, které je třeba učinit, aby byl zajištěn bezproblémový a úspěšný proces vrácení:

  1. Řiďte se zásadami obchodu pro vrácení zboží. Mnoho obchodů vyžaduje, aby zákazníci používali informace o sledování vrácení zboží poskytnuté obchodem a zaregistrovali před vrácením zboží vrácení na webových stránkách obchodu. Zajistěte, abyste si informace o sledování vrácení zboží ponechali jako důkaz.

    1. Když budete vracet zboží poštou, určitě si ponechte sledovací číslo vrácení jako důkaz a nechte obchodu dostatečnou dobu na obdržení zboží a zpracování vrácení peněz za vrácené zboží.

    2. Pokud budete zboží vracet v obchodě, nezapomeňte si uschovat potvrzení o vrácení zboží jako důkaz. Upozorňujeme, že zpracování vrácení peněz za zboží vrácené v prodejně obvykle trvá několik dalších dní.

  2. Pokud jste obchodu poskytli dostatečnou lhůtu na obdržení vraceného zboží, ale přesto jste vrácené peněz neobdrželi, můžete uplatnit nárok u společnosti Klarna. Přihlaste se do aplikace Klarna nebo na webový portál a najděte nákup, který chcete rozporovat. Z nabízených možností vyberte „Nahlásit vrácení“.

  3. Při hlášení vrácení zboží společnosti Klarna nezapomeňte poskytnout informace o sledování vrácení zboží jakožto důkaz (sledovací číslo vrácení nebo číslo potvrzení o vrácení). Pokud jste zboží vrátili poštou, Klarna použije informace o sledování vrácení k získání aktuálních informací o stavu vrácení vašeho zboží a o tom, kdy zboží dorazí do obchodu. Pokud jste zboží vrátili v obchodě, Klarna poskytne obchodníkovi další dny na zpracování vrácení vašeho zboží.

  4. Pokud obchod vrácení vašich peněz v dané lhůtě nezpracuje, Klarna bude obchod kontaktovat a požádá je o aktuální informace. Obchodník buď podnikne kroky k vrácení peněz za vrácené zboží, nebo poskytne společnosti Klarna informace o tom, proč peníze za vrácené zboží nevrátili (např. nebyly dodrženy zásady pro vrácení zboží).

  5. Pokud obchod vrácení peněz rozporuje, společnost Klarna rozhodne o nároku podle svého výhradního uvážení na základě důkazů poskytnutých vámi a obchodníkem.

Jakmile nahlásíte vrácení zboží podle výše uvedených pokynů, Klarna vaši platbu pozastaví, dokud nebude problém vyřešen. Pokud jste nákup zcela nebo částečně zaplatili předem, vrátí vám Klarna platbu, pokud bude nárok na vrácení vyřešen ve váš prospěch. V případě vrácení peněz zašle společnost Klarna prostředky stejnému zdroji, který jste použili k provedení platby.

Dodržováním těchto kroků a poskytnutím důkazu o vrácení zboží můžete zajistit, že proces vrácení bude vyřízen efektivně a spravedlivě. Společnost Klarna vám pomůže vyřešit veškeré nároky a zajistí, abyste obdrželi vrácení peněz, na které máte nárok.

Poznámka: Pokud se společnosti Klarna bude zdát, že možnost „Nahlásit vrácení“ používáte nevhodně nebo podvodným způsobem, což bude určeno na základě výhradního uvážení společnosti Klarna, vyhrazujeme si právo vaši fakturu při uplatnění nároku na vrácení nepozastavit.

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Sídlo: Stockholm, Švédsko. Všechna práva vyhrazena. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Identifikační číslo organizace: 556737-0431