Prísľub ochrany pred podvodmi

  Úvod

  Spoločnosť Klarna neustále pracuje na prevencii, zisťovaní a minimalizácii podvodných aktivít, aby ste sa cítili bezpečne a chránení pri nakupovaní s využitím našich možností platby. Máme zavedené systémy a procesy na monitorovanie podvodov s cieľom proaktívne minimalizovať podvodné aktivity. Okrem toho sme v pravidelnom kontakte s organizáciami na presadzovanie práva, obchodníkmi, distribučnými spoločnosťami, priemyselnými organizáciami a zákazníkmi, aby sme boli vždy o krok vpred pred podvodníkmi.

  Ak máte podozrenie, že ste sa stali obeťou podvodu, je dôležité čo najskôr nás kontaktovať a požiadať o pomoc. Ak chcete nahlásiť podozrivú alebo podvodnú aktivitu, môžete nás kontaktovať prostredníctvom zákazníckeho servisu.
  Spoločnosť Klarna bude s vami starostlivo spolupracovať, aby vaše hlásenie o podozrivej aktivite alebo pokuse o podvod prešetrila. Ak sa vyšetrovaním potvrdí, že ste sa stali obeťou podvodu (a nešlo o nedbalosť z vašej strany – prečítajte si ďalšie informácie v časti „Na čo sa táto garancia nevzťahuje“), uisťujeme vás, že spoločnosť Klarna od vás nebude žiadať platbu za podvodný nákup.

  Prosím, prečítajte si pozorne tento dokument, kde nájdete informácie o tom, ako nahlásiť spoločnosti Klarna podvod, a tiež informácie o výnimkách z nášho prísľubu o ochrane pred podvodmi.

  Ak máte otázku týkajúcu sa sporov v súvislosti so svojím nákupom, prečítajte si, prosím, dokument Zásady ochrany kupujúceho, ktorý vám pomôže s ich riešením. Zásady ochrany kupujúceho nájdete tu.

  Ako vás spoločnosť Klarna chráni pred podvodmi

  V spoločnosti Klarna máme zavedené účinné kontrolné mechanizmy na ochranu pred podvodmi s cieľom chrániť našich zákazníkov a zabrániť podvodníkom vykonávať neschválené nákupy. Podrobnosti o všetkých opatreniach nemôžeme zverejniť, pretože by sme tým poskytli informácie aj tým, ktorí chcú systém obísť. Medzi zavedené opatrenia, ktoré môžeme spomenúť, patria nasledovné:

  1. Systém na vyhodnocovanie rizík

  Na základe svojich skúseností počas uplynulých 15 rokov sme vyvinuli vlastný sofistikovaný systém na vyhodnocovanie rizík. V prípade, že sa nakupujúci pokúsi vytvoriť objednávku, kontrolujeme a overujeme viac ako sto dátových bodov, ako aj nezávislých dodávateľov.

  2. Kontrola identity

  Overujeme identitu a adresy všetkých našich zákazníkov a porovnávame ich s externými zdrojmi údajov. Ak nezískame dostatočne silné overenie identity od nezávislých poskytovateľov údajov, transakciu zamietneme.

  3. Kontroly overenia

  Pri „rizikovejších“ pokusoch o nákup môžu naše nástroje na prevenciu rizík vyžadovať ďalšiu kontrolu na účely overenia. V takom prípade požadujeme dodatočné informácie od zákazníkov na overenie ich identity s využitím metód, ako sú napríklad kontrolné otázky na báze poznatkov.
  Ak zistíme, že podvodník sa pokúša využiť údaje inej osoby na uskutočnenie nákupu s využitím služieb spoločnosti Klarna, náš tím zameraný na podvody urobí všetko, čo je v jeho silách, aby transakciu zastavil a ochránil údaje danej osoby pred ďalším zneužitím v rámci systému Klarna. Spolupracujeme s obchodníkmi a prepravnými spoločnosťami na zabránení doručovaniu a zachytení balíkov, ktoré už boli odoslané. Podobne ako pri platbách, to však nie je vždy možné.

  Ako sa môžete chrániť pred podvodmi

  K dispozícii je množstvo užitočných informácií, ktoré vám pomôžu chrániť sa pred podvodmi. Tu je niekoľko odporúčaní:

  • Nikdy neodovzdávajte svoje osobné údaje niekomu, kto vám nečakane zatelefonoval. To zahŕňa údaje o vašom účte a heslá či kódy PIN – spoločnosť Klarna ani polícia vám nikdy nebudú telefonovať a žiadať od vás tento druh informácií.

  • Nikdy si do počítača ani mobilného telefónu nesťahujte žiadny softvér, keď vás o to niekto požiada telefonicky alebo e-mailom – a to ani, ak ste presvedčení, že hovoríte s dôveryhodnou organizáciou.

  • Ak si nie ste istí osobou, ktorá vám telefonuje a tvrdí, že telefonuje v mene banky alebo inej spoločnosti, ukončite hovor a zatelefonujte späť na zverejnené telefónne číslo danej spoločnosti.

  • Pri používaní svojej platobnej karty cez telefón, internet alebo v predajniach udržujte svoje informácie v bezpečí a uistite sa, že iné osoby nemôžu odpočúvať ani vidieť vaše informácie.

  • Pri sťahovaní na inú adresu využite služby presmerovania a informujte svoju banku, vydavateľa platobných kariet a všetky ostatné organizácie, ktoré potrebujú vašu novú adresu.

  • Zlikvidujte všetky nepotrebné dokumenty, ako sú účtenky, bankové výpisy alebo poštu, na ktorej je vaše meno, ideálne pomocou skartovačky.

  • Na sociálnych sieťach poskytujte o sebe čo najmenej osobných informácií a prijímajte iba pozvánky od ľudí, ktorých poznáte.

  • Dávajte pozor, ak majú k vašej pošteprístup iní ľudia. Ak máte podozrenie, že vám niekto odcudzil poštu, kontaktujte miestny poštový úrad.

  • Stratené alebo odcudzené kreditné alebo debetné karty okamžite zablokujte.

  • V prípade straty alebo odcudzenia pasu, vodičského preukazu, karty alebo iných osobných údajov ihneď kontaktujte organizáciu, ktorá daný dokument vydala.

  Ako nahlásiť podozrivú aktivitu alebo pokus o podvod

  Ak máte pocit, že ste sa stali obeťou podvodu, existuje niekoľko rýchlych a praktických krokov, ktoré treba zvážiť.

  V prvom rade porozmýšľajte, či ste pri platbe u našich partnerských predajcov zvolili možnosť Klarna. 

  Ďalej tiež môžete skontrolovať, či ste dostali e-mail od spoločnosti Klarna v deň nákupu alebo v čase okolo dátumu nákupu. V e-mailovej komunikácii od spoločnosti Klarna by malo byť jasne viditeľné, v ktorom obchode ste nakupovali a aké položky ste kúpili.

  Ak svoj nákup stále neviete identifikovať a ste presvedčení, že ste sa stali obeťou podvodu, kontaktujte nás prostredníctvom zákazníckeho servisu a nahláste podozrivú alebo podvodnú aktivitu.

  Spoločnosť Klarna bude s vami starostlivo spolupracovať, aby vaše hlásenie o podozrivej aktivite alebo pokuse o podvod prešetrila. Ak sa vyšetrovaním potvrdí, že ste sa stali obeťou podvodu, uisťujeme vás, že spoločnosť Klarna od vás nebude žiadať platbu za daný nákup.

  Na čo sa táto garancia nevzťahuje

  Aby ste si mohli uplatniť nároky z Prísľubu ochrany pred podvodmi, nesmiete byť jeho súčasťou, ani mať vedomosť o tom, že ide o podvodnú aktivitu. Okrem toho musíte byť ochotní spolupracovať so spoločnosťou Klarna na vyšetrovaní nahláseného podvodu.

  Prísľub ochrany pred podvodmi sa nevzťahuje na nasledovné situácie:

  • Ak ste sa aktívne zapojili do spáchania podvodu.

  • Ak ste neprijali primerané opatrenia na ochranu svojho konta Klarna alebo osobných údajov, a tým ste umožnili spáchať podvod.

  • Ak ste odmietli spolupracovať so spoločnosťou Klarna na vyšetrovaní podvodu vrátane odmietnutia poskytnutia ďalších informácií alebo dokumentov požadovaných spoločnosťou Klarna.

  • Ak ste sa pokúsili zneužiť prísľub ochrany pred podvodmi.

  Prísľub ochrany pred podvodmi sa vzťahuje na všetky hlásenia o podvodoch uskutočnené od 12. decembra 2023.

  Podmienky prísľubu ochrany pred podvodmi sa môžu v budúcnosti aktualizovať s cieľom zabrániť ich zneužívaniu alebo pomôcť spoločnosti Klarna v prevencii a trestaní podvodov. Môžeme tiež uskutočniť úpravy s cieľom zaviesť pokyny alebo požiadavky regulátorov alebo úradov na presadzovanie práva.

  Reklamácie u vašich finančných inštitúcií

  Ak ste sa stali obeťou podvodu týkajúceho sa autorizovaného nákupu s využitím jednej z možností platby s Klarnou a z vašej kreditnej alebo debetnej karty či bankového účtu došlo k úhrade, zdvorilo vás žiadame priamo kontaktovať banku, ktorá vydala vašu kartu/vedie váš účet, aby ste nahlásili svoju reklamáciu platby a vyriešili spor.

  V prípade, že naše vyšetrovanie potvrdí, že ste sa stali obeťou podvodu, no platba ešte nebola uskutočnená, uisťujeme vás, že spoločnosť Klarna od vás nebude žiadať platbu za podvodný nákup.