Sťažnosti

Každý z našich zákazníkov je pre nás dôležitý a každý má právo očakávať dobré služby a získať pomoc, ak sa niečo pokazí.

Ak niečo nefunguje tak, ako má, neváhajte sa obrátiť na náš zákaznícky servis. Ochotne objasníme prípadné problémy alebo nedorozumenia a v prípade spätnej väzby váš názor posunieme ďalej. Ak budete aj po kontaktovaní nášho zákazníckeho servisu nespokojní, kroky nižšie opisujú náš proces podávania sťažností a to, čo môžete urobiť, ak máte sťažnosť.

 

1. Odošlite svoju sťažnosť Klarne

Prvý krok procesu podávania sťažností je kontaktovať náš

a predložiť svoju sťažnosť niektorému z našich zástupcov. Všetky sťažnosti riešime rýchlo, efektívne a prívetivo a záležitosť sa snažíme vyriešiť už počas vášho prvého kontaktu s nami. Ak to nebude možné, budeme vás počas vyšetrovania informovať a budeme sa snažiť vašu sťažnosť vyriešiť čo najrýchlejšie a dospieť k riešeniu spravidla do 14 pracovných dní. Ak budete aj po finálnej odpovedi od nás nespokojní, môžete postupovať podľa krokov nižšie a požiadať o nestranné preskúmanie vybavenia svojej žiadosti.


2. Spotrebiteľský ombudsman

Keď dostanete od nášho zákazníckeho servisu finálnu odpoveď na svoju sťažnosť, máte možnosť obrátiť sa na spotrebiteľského ombudsmana Klarny a podať proti rozhodnutiu odvolanie. Spotrebiteľský ombudsman pôsobí mimo bežných tímov zákazníckeho servisu a jeho úlohou je byť ochrancom zákazníka v rámci Klarny. Spotrebiteľský ombudsman prešetruje sťažnosti, ktoré neboli vyriešené k spokojnosti zákazníka, a pomáha pri ich riešení nestranným a nezaujatým spôsobom.

Spotrebiteľský ombudsman sťažnosť dôkladne preskúma a vypracuje konečný posudok.

Spotrebiteľského ombudsmana môžete kontaktovať

.

3. Ak stále nie ste spokojní

Ak naše riešenie vašej sťažnosti nespĺňa vaše očakávania, máte právo svoj prípad nahlásiť jedným z nasledujúcich troch spôsobov:

1)      Národnému výboru pre spotrebiteľské spory (ARN). Klarna sa zúčastňuje na postupe riešenia sporov výboru ARN a riadi sa jeho odporúčaniami v prípadoch, ktoré sú predmetom súdneho konania.

Ako môžete kontaktovať Národný výbor pre spotrebiteľské spory (ARN):

webstránka:

Adresa: PO Box 174, 101 23 Stockholm, Sweden

2)      Platforme Európskej komisie pre riešenie sporov online určenú na mimosúdne riešenie sporov, ktoré vznikli pri cezhraničnom elektronickom obchode. Prostredníctvom tejto platformy môžete nahlásiť svoj prípad vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

Nájdete ju na tomto

.

O svojich právach pri platbách v rámci Európy si môžete prečítať aj v jej

.


Sťažnosti sa vybavujú na základe usmernení švédskeho finančného úradu. Okrem toho sa Klarna v relevantných prípadoch riadi usmerneniami na vybavovanie sťažností podľa smernice o platobných službách (PSD 2). 

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Sídlo: Štokholm, Švédsko. Všetky práva vyhradené. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Číslo organizácie: 556737-0431