Súkromie

  Ochrana údajov by mala byť jednoducho smoooth. Ako si si už možno všimol/-la, nie sme typický poskytovateľ finančných služieb. Rovnako, ako sa snažíme odstrániť všetky prekážky pri platbách, aktívne sa zaujímame aj o ochranu tvojho súkromia. Svet je dnes nesmierne komplikovaný a mätúci. A my tu nie sme preto, aby sme to ešte zhoršovali.

  Naše oznámenie o ochrane osobných údajov v skratke

  Keď používaš Klarnu, tvoje údaje získavame dvomi spôsobmi: Ide o osobné údaje, ktoré nám poskytuješ pri vzájomnej interakcii, a osobné údaje, ktoré o tebe získavame z rôznych zdrojov (napr. z úverového registra a od úradov na prevenciu podvodov, z obchodov alebo verejných databáz).

  Osobné údaje, ktoré s nami zdieľaš, môžu zahŕňať:

  • tvoje kontaktné a identifikačné informácie – tieto informácie potrebujeme, aby sme mohli napríklad potvrdiť tvoju identitu, ponúknuť ti podporu alebo vykonať posúdenie bonity pred poskytnutím úveru.

  • tvoje platobné informácie – tieto informácie potrebujeme, aby sme napríklad mohli vykonávať transakcie.

  Osobné údaje, ktoré o tebe zhromažďujeme, môžu napríklad zahŕňať:

  • meno, dátum narodenia, miesto narodenia a finančné informácie – napríklad s cieľom zabrániť podvodom, potvrdiť tvoju spôsobilosť na získanie úveru alebo preveriť tvoje údaje na zoznamoch tzv. politicky exponovaných osôb.

  • informácie o interakcii medzi tebou a spoločnosťou Klarna – môžu zahŕňať informácie o tom, ako používaš naše služby alebo o tvojej histórii splácania v spoločnosti Klarna, ktoré používame na to, aby sme ti prispôsobili naše produkty na mieru, ponúkli ti podporu alebo vykonali hodnotenie úverového rizika pred poskytnutím úveru.

  Keďže sa neustále snažíme zlepšovať tvoj zážitok z nakupovania, môžeme tvoje údaje používať z viacerých dôvodov vrátane:

  • overenia tvojej identity, keď používaš naše služby alebo nás kontaktuješ;

  • interakcie s tebou ako so zákazníkom;

  • poskytovania služieb, ktoré žiadaš;

  • poskytnutia prehľadu tvojej finančnej situácie;

  • pochopenia tvojej spôsobilosti na využitie produktov a služieb Klarny;

  • komunikovania informácií o produktoch, ktoré ponúkame;

  • vykonávania prieskumov spokojnosti zákazníkov;

  • posúdenia bonity a rizika podvodu;

  • vymáhania pohľadávok;

  • zabránenia IT útokom;

  • splnenia regulačných a právnych požiadaviek.

  Ako sme už spomenuli vyššie, veríme, že tvoje údaje by mali viesť k zlepšeniu tvojho každodenného života. Nižšie nájdeš niekoľko príkladov toho, aké výhody ti prinášajú osobné údaje, ktoré nám poskytuješ:

  • Platenie s Klarnou: Keď použiješ jednu zo služieb „zaplať teraz“, „zaplať neskôr“ a „rozdeľ si platbu“, alebo chceš požiadať o kartu Klarna či použiť našu jednorazovú kartu (dostupnú v appke), interne a prostredníctvom tretích strán vykonáme kontrolu bonity, získame tvoje kontaktné a identifikačné informácie a informácie o interakcii medzi tebou a Klarnou. To nám umožní lepšie pochopiť tvoju finančnú situáciu a tvoj nárok na určité produkty, aby sme ti mohli poskytnúť tie najlepšie možnosti.

  • Automatické vypĺňanie: Keď sa rozhodneš kúpiť si určitý tovar, ponúkneme ti možnosť uložiť svoje kontaktné a identifikačné údaje a údaje o platbe, aby si ich nemusel/-a pri každom nákupe zadávať znova. Túto funkciu môžeš zrušiť v nastaveniach automatického vypĺňania počas zadávania adresy v pokladni alebo vyplnením tohto formulára.

  • Appka Klarna: Keď používaš appku Klarna na smartfóne alebo cez webstránku, môžeme zhromažďovať informácie o tvojich celkových interakciách s appkou, tvojich predchádzajúcich nákupoch, tvojich transakciách prostredníctvom pripojených bankových účtov, ako aj o položkách, ktoré si si v minulosti obľúbil/-a alebo ktoré si sa rozhodol/-la pridať do appky Klarna. Robíme to preto, aby sme mohli vylepšovať appku, poskytovať ti v nej personalizovanejšie služby, ako napríklad možnosť sledovať doručenie, upozorniť ťa na pokles cien položiek, ktoré si si označil/-a, pripomenúť ti nadchádzajúce platby alebo ti poskytnúť prehľad tvojich osobných financií.

  • Podpora: Aby sme ti mohli ponúknuť efektívnu a individuálnu podporu, zhromažďujeme tvoje kontaktné a identifikačné údaje a prehľad predchádzajúcich konverzácií. Umožňuje nám to odpovedať na tvoje otázky a zvýšiť rýchlosť ich vybavenia.

  • Bezpečné nákupy: Keď používaš služby Klarny, zhromažďujeme tvoje kontaktné a identifikačné údaje, platobné a finančné informácie, informácie o zariadení, informácie o tovare a poskytovaných službách, ako aj informácie o interakcii so spoločnosťou Klarna alebo s obchodmi, aby sme ťa mohli chrániť pred podvodmi a zabrániť pokusom o pranie špinavých peňazí. Robíme to preto, aby si sa pri používaní Klarny cítil/-la bezpečne a aby sme si mohli byť istí, že pri správe svojich financií si naozaj tým, za koho sa vydávaš.

  • Komunikácia a ponuky: Ak si v minulosti používal/-a službu Klarna, môžeme zhromažďovať aj kontaktné a identifikačné údaje, informácie o predchádzajúcich nákupoch a predchádzajúcich rozhovoroch s našimi pracovníkmi podpory, ako aj informácie o zariadení. Vďaka tomu ťa vieme kontaktovať s novými ponukami, atraktívnymi produktmi a tiež s novými aktualizáciami, ktoré by ťa mohli zaujímať. Ak sa chceš odhlásiť, stačí postupovať podľa jednoduchých krokov uvedených nižšie.

  Existuje niekoľko spôsobov, ako môžeš mať pod kontrolou údaje, ktoré zhromažďujeme, ako aj spôsob, akým ich používame.

  • Automatické vypĺňanie: V appke Klarna môžeš zrušiť funkciu automatického vypĺňania, ktorá automaticky dopĺňa relevantné informácie pri budúcich nákupoch. Túto funkciu môžeš zrušiť v nastaveniach automatického vypĺňania počas zadávania adresy v pokladni alebo pri prezeraní sekcie podpory nižšie.

  • Marketingová komunikácia: Ak sa chceš odhlásiť z odberu marketingových správ, môžeš jednoducho kliknúť na odkaz „Odhlásiť“ v spodnej časti každého e-mailu. Môžeš nás tiež kontaktovať e-mailom, v ktorom uvedieš, že si želáš odhlásiť sa z prijímania marketingových správ. Všetky kontaktné informácie nájdeš v sekcii podpory nižšie.

  • Identifikácia: Môžeš si prispôsobiť metódu, akou pred každým nákupom v appke Klarna overíme tvoju identitu. Jednoducho v appke Klarna prejdi do nastavení a nájdi „Súkromie a bezpečnosť“.

  Klarna uchováva tvoje zákaznícke informácie, aby ti mohla poskytovať svoje služby.

  Bez ohľadu na to máš právo:

  Vyžiadať si kópiu údajov, ktoré o tebe zbierame

  • Máš právo vyžiadať si kópiu svojich osobných údajov. Ak to chceš urobiť, pozri si sekciu podpory nižšie.

  Napraviť akékoľvek nepresné alebo neúplné informácie o sebe

  • Ak sa domnievaš, že informácie o tebe sú nesprávne alebo neúplné, máš právo požiadať o ich opravu alebo doplnenie. Ak chceš vykonať takéto zmeny, stačí nás kontaktovať prostredníctvom nášho chatu alebo sa obrátiť na našu podporu a opísať svoju požiadavku.

  Ukončiť produkt, službu alebo celý vzťah s Klarnou

  • Priamo v appke Klarna môžeš jednoducho spravovať alebo ukončiť väčšinu našich produktov a služieb. Ukončením produktu alebo služby odstupuješ aj od pripojených zmluvných podmienok. V prípade akýchkoľvek otázok o ukončení produktu alebo služby nám pokojne napíš cez appku.

  Ak chceš ukončiť celý svoj vzťah (všetky dohody) s Klarnou, pozri si sekciu podpory nižšie.

  Žiadosť o odstránenie tvojich osobných údajov – Máš právo požiadať o odstránenie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré Klarna nie je povinná uchovávať. Upozorňujeme, že v dôsledku toho od nás nebudeš napríklad dostávať žiadne marketingové materiály a po dokončení tohto procesu sa nebudeš môcť prihlásiť na náš webový portál alebo do mobilnej appky. Ak chceš požiadať o odstránenie svojich osobných údajov, pozri si sekciu podpory nižšie.

  Ak chceš obmedziť konkrétny typ údajov, ktoré s nami zdieľaš, môžeš sa napr. kedykoľvek odhlásiť z marketingových správ (pozri sekciu „Ako môžeš ovplyvniť, ktoré informácie zbierame a ako ich používame“) alebo odstrániť určité produkty alebo služby, ktoré si používal/-a (pozri sekciu „Ukončiť produkt, službu alebo celý vzťah s Klarnou“).

  Uchovávanie niektorých údajov

  Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch môže byť prístup k údajom alebo právo na vymazanie konkrétnych informácií obmedzené. Ako banka sme napríklad zo zákona povinní uchovávať určité údaje, napríklad na účely boja proti praniu špinavých peňazí. Okrem zákonných požiadaviek môžeme určité informácie uchovávať aj na ochranu teba aj nás, napr. na účely prevencie podvodov.

  Identifikácia pred získaním prístupu alebo vymazaním údajov

  Ak budeš chcieť uplatniť svoje právo na vymazanie údajov alebo právo na prístup k svojim osobným údajom, Klarna ťa bude musieť identifikovať napríklad prostredníctvom tvojich osobných identifikačných údajov a informácií, ku ktorým máš prístup len ty. Ako preventívne opatrenie proti neoprávnenému zverejneniu alebo odstráneniu osobných údajov budeme vždy povinní ťa najprv riadne identifikovať. Upozorňujeme, že pri tejto identifikácii nemôžeme spolupracovať s tretími stranami, napr. s poštou.

  V závislosti od služby, ktorú si želáš využívať, môžeme byť nútení poskytnúť niektoré tvoje údaje vybraným tretím stranám, napríklad partnerom (cloudovým platformám, poskytovateľom platobných služieb alebo platformám online predaja) alebo úradom. Dôvodom môže byť napríklad bezpečné uloženie tvojich údajov, overenie tvojej totožnosti na účely dokončenia transakcií, dodržiavanie zákonných požiadaviek, predchádzanie podvodom, hodnotenie úverového rizika alebo komunikácia prostredníctvom platformy, ktorá nie je súčasťou Klarny (napr. Facebook alebo Twitter). Podrobnejšie informácie o tom, ktorých príjemcov sa to môže týkať, nájdeš v časti 7 nášho oznámenia o ochrane osobných údajov.

  Keď sa rozhodneš s nami zdieľať svoje údaje, môžeš nám veriť, že sú v bezpečí. Zachovať sa správne neznamená len dbať na to, aby sme zohľadnili tvoj najlepší záujem, ale aj dodržiavať platné zákony a požiadavky. Pokiaľ ide o to, ako a kedy používame tvoje údaje, takéto postupy sa riadia mnohými pravidlami. Novším príkladom je dodržiavanie GDPR (všeobecného nariadenia o ochrane údajov), zákona upravujúceho ochranu údajov a súkromia všetkých osôb v Európskej únii.

  Keďže sme finančná inštitúcia, musíme dodržiavať aj množstvo ďalších pravidiel, ktoré napríklad stanovujú, čo môžeme robiť pri poskytovaní úverov, zabraňujú praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu atď. Podľa týchto pravidiel sme niekedy povinní uchovávať určité informácie alebo zdieľať údaje s verejnými orgánmi, ak nám to nariadia.

  Tieto povinnosti berieme mimoriadne vážne a pri posudzovaní toho, ako ich čo najlepšie splniť, sa vždy snažíme mať na pamäti tvoj najlepší záujem.

  Výrazne investujeme do svojho pokročilého bezpečnostného systému, ktorý nepretržite monitoruje naše systémy a hlási akékoľvek podozrivé aktivity. Pri používaní Klarny je dôležité si uvedomiť, že ešte predtým, ako začneme vytvárať svoje produkty, dôkladne posúdime všetky potenciálne riziká, ktoré by mohli existovať, a navrhneme potrebné protiopatrenia, aby sme sa uistili, že si v bezpečí. Tvoje údaje samozrejme v prípade potreby šifrujeme a zároveň dbáme na to, aby k nim mali prístup len tí správni ľudia. Ako finančná inštitúcia musíme tiež pravidelne podstupovať externé audity bezpečnostných opatrení, ktoré sme zaviedli.

  making-your-data-work-for-you (USE!)

  Aby tvoje údaje pracovali pre teba

  Skvelé zážitky by nemali byť na úkor tvojho súkromia. Tvoje údaje nám pomáhajú poskytovať ti intuitívne, rýchle a automatizované služby, vďaka čomu nemusíš riešiť, ako dlho trvá vykonanie platby, a môžeš venovať viac času veciam, ktoré ťa bavia.

  privacy-being-open (USE!)

  Otvorenosť

  Vždy sa snažíme povedať ti všetko o tom, ako narábame s údajmi. Preto je cieľom tejto stránky poskytnúť ti užitočný a ľahko stráviteľný prehľad o našich postupoch ochrany údajov, ktorý dopĺňa naše rozsiahlejšie oznámenie o ochrane osobných údajov.

  privacy-meeting-our-responsibilities (USE!)

  Plnenie našich povinností

  Keď sa rozhodneš s nami zdieľať svoje údaje, môžeš nám veriť, že na ne dáme pozor. Ako finančná inštitúcia musíme dodržiavať niekoľko pravidiel z praxe v oblasti narábania s údajmi. Berieme to veľmi vážne a pri ich dodržiavaní máme vždy na zreteli tvoj najlepší záujem.

  privacy-your-data-your-rights (USE!)

  Tvoje údaje, tvoje práva

  Tvoje údaje sú tvoje. Bodka. A pokiaľ ide o získanie informácií o našich štandardoch ochrany osobných údajov, o tom, ako zhromažďujeme, používame a ukladáme tvoje údaje a ako môžeš mať každý z týchto krokov pod kontrolou, veríme, že by to malo byť čo najjednoduchšie.

  privacy-offering-security-support (USE!)

  Zaistenie bezpečnosti a podpory

  Pokiaľ ide o dôveru, je nám jasné, že ti nestačí len naše slovo. Preto neustále pracujeme na zavádzaní nových spôsobov ochrany tvojich údajov prostredníctvom nášho pokročilého bezpečnostného systému a v prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov ti poskytujeme primeranú podporu.

  Vieme, že tvoj čas je cenný, a preto sme v nasledujúcej časti zhrnuli niektoré kľúčové témy z nášho oznámenia o ochrane osobných údajov. Podrobnejšie informácie nájdeš v našom oznámení o ochrane osobných údajov.

  Podpora v oblasti súkromia

  Máš otázky týkajúce sa súkromia alebo chceš viac informácií o svojich osobných údajoch? Radi ti pomôžeme. V závislosti od konkrétnej žiadosti nás môžeš kontaktovať dvomi spôsobmi:

  Žiadosti týkajúce sa:

  • vyžiadania kópie tvojich osobných údajov,

  • opravy tvojich informácií,

  • odstránenia tvojich osobných údajov a ukončenia vzťahu s Klarnou.

  Vyplň tento formulár a uveď svoju žiadosť.

  V prípade akýchkoľvek iných požiadaviek týkajúcich sa napríklad ukončenia konkrétneho produktu alebo služby nám môžeš poslať e-mail na adresu ochranadat@klarna.sk alebo využiť virtuálnu podporu v našom chate od 8:00 do 17:00 SEČ, ktorý nájdeš v appke Klarna alebo na našej webovej stránke. Ak chceš kontaktovať úradníka na ochranu osobných údajov spoločnosti Klarna, uveď to v e-maile.